Якісний стан водних об’єктів річкового басейну Дністра у вересні 2023 року

Для встановлення стану масивів поверхневих вод в басейні Дністра лабораторією моніторингу вод Західного регіону Дністровського БУВР відповідно до Програми державного моніторингу вод протягом вересня досліджено 93 проби, в яких проведено 4 715 вимірювань вмісту пріоритетних специфічних забруднюючих речовин та хімічних і фізико-хімічних показників якості вод.
Інформація про результати досліджень та якісний стан річок у басейні Дністра наведена у інфографіці 👇