Моніторинг поверхневих вод

Версія для друку Версія для друку

У І кварталі 2022 року, відповідно до наказу Держводагентства № 5 від 05.01.2022, з метою встановлення хімічного стану масивів поверхневих вод лабораторією моніторингу вод Західного регіону проводився державний моніторинг на 76 масивах басейну Дністра, що становить 6,6% від їх загальної кількості у районі річкового басейну. Програмою діагностичного та операційного моніторингу затверджено 92 пункти моніторингу, з них 19 – на масивах поверхневих вод, що використовуються для питних потреб та 12 –  транскордонні створи.

Оцінка хімічного стану масивів поверхневих вод виконувалась за показниками:

 • 35 пріоритетних забруднюючих речовин: пестициди; леткі органічні сполуки;  поліароматичні вуглеводні та важкі метали (кадмій, свинець, ртуть, нікель);
 • 11 басейнових специфічних забруднюючих речовин: пестициди, фармацевтичні препарати, важкі метали (мідь, цинк, хром, миш’як);
 • 23 хімічних та фізико-хімічних показників якості вод.

Протягом звітного періоду проведено 12 558 вимірювання у  248 пробах. Виконано 8 680 вимірювань пріоритетних забруднюючих речовин із Переліку 45+, 2 728 вимірювання басейнових специфічних речовин та 1 150 вимірювань хімічних  та фізико-хімічних вимірювань у 50 пробах,  відібраних на МПВ, забір води з яких здійснюється для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення

У зв’язку із введенням воєнного стану від 24.02.2022 року у березні відбір проб проводився у 64 пунктах моніторингу із 92, затверджених Програмою.  

Серед виявлених пріоритетних забруднюючих речовин із Переліку 45+  у  І кварталі 2022 року  зафіксовано перевищення нормативу екологічної якості у 11 пунктах моніторингу річкового басейну Дністра ЕНЯмах  за вмістом:

 • антрацену; у 9,3 рази у пункті моніторингу р. Саджава, 9 км, м. Долина;
 • флуорантену: у 9,1 рази у пункті моніторингу р. Гнила Липа, 38 км, с. Бабухів, у 1,1 рази у пункті р. Юрківка, 14,14 км, с. Юрківці, у  14,4 рази у пункті р. Ушиця, 92 км, с. Соколівка;
 • бензо(b) флуорантену: у 1,4 рази у пункті моніторингу р. Луг, 18,45 км, м. Ходорів, у 7,6 разів у пункті р. Гнила Липа, 38 км, с. Бабухів, у 1,8 разів у пункті р. Смотрич, 115 км, с. Лісогірка;
 • бензо(k) флуорантену: у 1,2 рази у пункті моніторингу р. Луг, 18,45 км, м. Ходорів, у 7,6 разів у пункті р. Гнила Липа, 38 км, с. Бабухів, у 1,5 разів у пункті р. Смотрич, 115 км, с. Лісогірка;
 • бензо(g,h,i)перілену: у 1,2 рази у пункті моніторингу р. Дністер, 826 км, м. Хотин у 5,7 разів у пункті р. Гнила Липа, 38 км, с. Бабухів;
 • циперметрин: у 3,3 рази у пункті моніторингу р. Дністер, 16 км, с. Маяки та у р. Турунчук, с. Троїцьке, у 43,4 рази у пункті  р. Саджава, 9 км, м. Долина, у 1, 6 рази у пункті р. Гнезна,  22 км, смт. Великі Бірки;
 • цибутрину (іргаролу): у 1,3 рази у пункті моніторингу р. Дністер, 16 км, с. Маяки, у 6 разів у пункті р. Нічлава, 35 км,  м. Борщів,  у 1,5 рази у пункті Дністровський лиман, смт.Овідіополь
 • гептахлору і гептахлорепоксиду у 23,4 рази у пункті моніторингу р. Турунчук, с. Троїцьке,

Серед виявлених важких металів із Переліку 45+ (кадмій, нікель, ртуть та свинець) у визначених пунктах моніторингу не зафіксовано перевищення нормативу екологічної якості ЕНЯмах. Також жодного разу не зафіксовано вмісту ртуті та свинцю у досліджуваних пробах.

Серед досліджуваних басенових специфічних показників протягом І квартало зафіксовано присутність у річках вмісту  ацетохлору, метолахлору, каарбамазепіну, карбарилу, тербутилазину, триклозану. Не зафіксовано жодного разу вмісту флуконазолу. Для порівняльного аналізу даних басейнових специфічних показників не встановлені нормативи вмісту.

Вміст важких металів, які є специфічними для річкового басейну Дністра  порівнювався до норм, встановлених для водойм рибогосподарського призначеннязгідно Узагальненого переліку гранично допустимих концентрацій (ГДК) та орієнтовно безпечних рівнів впливу (ОБРВ) шкідливих речовин для  води рибогосподарських водойм, 1990 р. Протягом І кварталу жодного разу не зафіксовано присутності важких металів у 20 пунктах, а вмісту миш’яку не виявлено зовсім.

У 20 пунктах моніторингу зафіксовано концентрації міді, хрому та цинку, які не перевищували допустимі нормативні значення. Вміст цинку виявлено у найбільшій кількості пунктів моніторингу – 41, вміст хрому у 27, вміст міді – у 13 пунктах.

Максимальне зафіксоване значення виявлених металів:

 • цинку – 0,118 мг/дм³, що у 11,8 разів перевищує нормативне значення у р. Східниця, 4 км, смт. Східниця;
 • хрому – 0,007 мг/дм³, що у 7 разів перевищує нормативне значення у р. Кропивник, 12 км, с. Мостище;
 • міді – 0,009 мг/дм³, що у 9 разів перевищує нормативне значення у  р. Зубра, 30 км, с. Зубра.

Визначення хімічних та фізико-хімічних показників якості вод, відібраних на масивах поверхневих вод, забір води з яких здійснюється для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення області, лабораторією моніторингу вод Західного регіону проводилосьу пунктах моніотрингу:

 • р. Лімниця, 30 км, с. Вістова, питний водозабір м. Калуш;
 • р. Свіча, 57 км, с. Княжолука, питний водозабір м. Долина;
 • р. Бистриця Надвірнянська, 16 км, с. Березівка, питний водозабір м. Івано-Франківськ;
 • р. Бистриця Солотвинська, 18 км, с. Скобичівка, питний водозабір м. Івано-Франківськ.

Якісний стан води в річці Бистриця Надвірнянська у с. Березівка характеризується показниками, значення яких протягом І кварталу знаходились у межах:

 • розчинений кисень – від 9,1 мгО2/дм3 до 11,8 мгО2/дм3;
 • ХСК – від 5,0 мгО2/дм3 до 7,7 мгО2/дм3;
 • БСК5 – від 1,2 мгО2/дм3 до 1,8 мгО2/дм3.

Якісний стан води в річці Бистриця Солотвинська у с. Скобичівка характеризується показниками, значення яких протягом І кварталу знаходились у межах:

 • розчинений кисень – від 10,1 мгО2/дм3 до 12,0 мгО2/дм3;
 • ХСК – від 7,4 мгО2/дм3 до 8,9 мгО2/дм3;
 • БСК5 – від 1,3 мгО2/дм3 до 1,6 мгО2/дм3.

Якісний стан води річки Лімниця у пункті моніторингу в с. Вістова характеризується показниками, значення яких протягом І кварталу знаходились у межах:

 • розчинений кисень – від 9,3 мгО2/дм3 до 11,2 мгО2/дм3;
 • ХСК – від 7,4 мгО2/дм3 до 11,0 мгО2/дм3;
 • БСК5 – від 1,5 мгО2/дм3 до 2,3 мгО2/дм3.

Якісний стан води в річці Свіча у с. Княжолука характеризується показниками, значення яких протягом І кварталу знаходились у межах:

 • розчинений кисень – від 11,1 мгО2/дм3 до 11,8 мгО2/дм3;
 • ХСК – від 10,0 мгО2/дм3 до 11,0 мгО2/дм3;
 • БСК5 – від 1,6 мгО2/дм3 до 1,8 мгО2/дм3.