Лабораторія моніторингу вод Західного регіону Дністровського БУВР продовжує спостереження за станом води у р. Стримба

11 жовтня відібрано проби води з р. Стримба в с. Стримба та з р. Ворона, 100 м нижче гирла р. Стримба. Вміст нафтопродуктів у р. Стримба рівний 1,51 мг/дм3, що у 5 разів перевищує встановлені гігієнічні нормативи якості води водних об’єктів для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення та у 30,2 рази вище гранично допустимих концентрацій для води рибогосподарських водойм.
У р. Ворона нафтопродуктів не виявлено.
Спостереження будуть продовжені.