Запобігання корупції

Версія для друку Версія для друку

Заходи із запобігання та виявлення корупції в Дністровському БУВР здійснюються уповноваженою особою із запобігання та виявлення корупції, призначеною відповідно до наказу Дністровського БУВР від 01.06.2018 р.

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 р. № 706 основними завданнями Уповноваженої особи із запобігання та виявлення корупції є:

1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

3) участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

4) проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

5) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

Відповідно до покладених завдань Уповноважена особа із запобігання та виявлення корупції:

1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

2) надає структурним підрозділам Дністровського БУВР, підвідомчим організаціям та їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб водогосподарських організацій області, вносить їх керівникам пропозиції щодо усунення таких ризиків;

4) надає допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

5) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами Дністровського БУВР, інформує в установленому порядку про такі факти керівництво управління, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;;

6) веде облік працівників водогосподарських організацій області, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

7) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.