Міжвідомча комісія

Версія для друку Версія для друку

Міжвідомча комісія по узгодженню режимів роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем у районі басейну річки Дністер (далі – Комісія) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Дністровському басейновому управлiннi водних pecypciв, створеним з метою координації питань, пов’язаних з раціональним комплексним використанням водних ресурсів, забезпеченням населення і галузей економіки регіону водою з урахуванням екологічних вимог і потреб учасників водогосподарського комплексу шляхом встановлення оптимальних режимів роботи водосховищ комплексного призначення (крім Дністровського водосховища).

Головою Комісії є начальник Дністровського басейнового управління водних ресурсів за посадою. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби (залежно від конкретної гідрометеорологічної та водогосподарської ситуації), але не рідше ніж два рази на рік.

Основними завданнями Комісії є підготовка рекомендацій Дністровському басейновому управлінню водних ресурсів щодо:

  • оптимальних режимів роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем у районі басейну річки Дністер (крім Дністровського водосховища);
  • вирішення питань, які виникають при зміні водогосподарської, екологічної, гідрометеорологічної обстановки та у разі виникнення аварійних ситуацій;
  • врахування потреб у водних ресурсах усіх водокористувачів;
  • обмеження водоспоживання у маловодний період року у випадку значного зниження водності, при аварійних ситуаціях згідно з пріоритетами, передбаченими правилами експлуатації водосховищ і водогосподарських систем.

Наказ про створення міжвідомчої комісії

Положення про міжвідомчу комісію

У 2022 році проведено одне засідання Міжвідомчої комісії з питань встановлення режимів роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем у басейні річки Дністер у межах Івано-Франківської, Хмельницької, Тернопільської та Одеської областей, що відбулося:

2 червня 2022 року – з метою підготовки водогосподарського комплексу до сталого функціонування у маловодний період літньо-осінньої межені, яким узгоджено режими роботи водосховищ і водогосподарських систем на літньо-осінній період 2022 року.

Протокол №2

Режими роботи водосховищ і водогосподарських систем на літньо-осінній період 2022 року

1 грудня 2022 року – з метою забезпечення населення водними ресурсами, з урахуванням екологiчних вимог та інтересів ycix водокористурачів, встановлено наступнi режими роботи на зимовий перiод 2022-202З років.

Протокол №3

Режими роботи водосховищ на зимовий період 2022-2023 років