Використання водних ресурсів у Івано-Франківській області

Версія для друку Версія для друку

За даними звітності за формою № 2ТП-водгосп (річна) по Івано-Франківській області в 2022 році було забрано із поверхневих водних  об’єктів і  підземних  джерел   76,04  млн. м3 свіжої води, що на 15,00 млн. м3 більше у порівнянні з 2021 роком.

Область Забрано води із природних водних об’єктів /млн. м3/
Всього в тому числі :
поверхневі підземні
2021 р 2022 р +,- 2021 р 2022 р +,- 2021 р 2022 р +,-
Ів-Франківська  в т.ч.

промисловість

сільське г-во

житл-ком.госп.

інші

91,04

 

56,35

7,04

26,08

1,57

74,04

 

42,88

6,94

24,66

1,56

-15,00

 

-13,47

-0,10

-1,42

-0,01

83,31

 

52,47

6,11

23,58

1,15

70,05

 

40,67

5,91

22,29

1,18

-13,26

 

-11,8

-0,20

-1,29

+0,03

7,73

 

3,88

0,93

2,50

0,42

5,99

 

2,21

1,03

2,37

0,38

-1,74

 

-1,67

+0,1

-0,13

-0,04

Зменшення забору свіжої води по області в 2022 році відбулося, в основному,  по промисловості (на 13,47 млн.м3) , а саме:

–  зменшення використання води теплоелектростанціями, а саме  ДТЕК Бурштинська ТЕС м. Бурштин АТ «ДТЕК Західенерго» – на 2,805 млн.м3 (із 29,208 млн.м3 в 2021 р. до 26,403 млн.м3 в 2022 р.) в зв’язку із зменшенням в 2022 р. виробітку електроенергії;

– ТОВ «Карпатнафтохім» – на 8,383 млн.м3 (із 16,743 млн.м3 в 2021 р. до 8,36 млн.м3 в 2022 р.) в зв’язку із зменшенням в 2022 р. потужностей виробничої діяльності;

– зменшення використання води підприємствами переробної промисловості, а саме ФО Гергелюк Х. І. – на 2,356 млн.м3 (із 2,358 млн.м3 в 2021 р. до 0,002 млн.м3 в 2022 р.) у зв’язку із призупиненням виробництва бетонних розчинів, готових для використання.

По галузях «сільське господарство, лісове та рибне господарство» та «водопостачання, каналізація, поводження з відходами»  спостерігається незначне зменшення заборів свіжої води – відповідна на 0,1 млн.м3 та 1,42 млн.м3.

Все ще значна кількість свіжої води, забраної із природних джерел,  була втрачена при її транспортуванні до водокористувачів в результаті фільтрації,  протічок, аварій в системах подачі води від місця забору до місця використання. За 2022 р. по області обсяг втрат води при транспортуванні становив 10,319 млн.м3 або 13,57% від загального обсягу забраної води з водних  об’єктів. За 2021 рік обсяг втрат води при транспортуванні становив 11,744 млн.м3 або 12,9% від загального обсягу забраної води з водних об’єктів. Найбільші втрати води при транспортуванні  допустили підприємства галузі «водопостачання, каналізація, поводження з відходами» – 7,585 млн.м3 (або 73,51% від загальних втрат по області), з яких 7,538 млн.м3 втрат  (або 73,05% від загальних втрат по області) припадає на водокористувачів галузі «забір, очищення та постачання води». Так, найбільші втрати допущено такими підприємствами, як: КП «Івано-Франківськводоекотехпром» – 6,14 млн.м3 (33,48%); КП «Водоканал»            м. Долина – 0,495 млн.м3 (30,11%); Тлумачкомунсервіс – 0,032 млн.м3 (29,63%); КП «Водоканал» м. Снятин – 0,034 млн.м3 (26,56%); КП «Житловик» м. Бурштин – 0,130 млн.м3 (26,42%); КП «Надвірнаводоканал»     м. Надвірна – 0,133 млн.м3 (24,09%); ДП «Рогатин-водоканал» – 0,052 млн.м3 (23,11%).

За даними звітності про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) в 2022 р. в області було використано 64,366 млн.м3 води, в т.ч. 5,191 млн.м3 з підземних джерел. В 2021 р. було використано відповідно 81,883 млн.м3 і 10,924 млн.м3 води.

На зміну обсягів використання води по Івано-Франківській області вплинуло, в основному, зменшення в 2022 р. в порівнянні з 2021 р. використання води підприємствами промисловості на 12,824 млн.м3 (на 8,976 млн.м3 – підприємствами переробної  промисловості; на 4,037 млн.м3 – підприємствами виробництва електроенергії) та на 4,144 млн.м3 підприємствами діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (ТОВ «Захід контракт» зменшив свою виробничу діяльність із надання в оренду вантажних автомобілів, внаслідок чого зменшив використання води  із 4,146 млн.м3 в 2021 р. до 0,002 млн.м3 в 2022 р.).

Разом із зменшенням використання води в 2022 р. зменшився обсяг скиду зворотних вод в поверхневі водні об’єкти області (на 5,504 млн.м3 в порівнянні з минулим роком) і становив  55,048 млн.м3.

 

 

 

Область

 

 

 

 

Скинуто зворотних вод у поверхневі водні об’єкти, млн м3

 

Всього в  тому  числі:
без очистки недостатньо очищених нормативно чистих (без очистки) норм. очищен.  на очисних спорудах
2021р 2022р 2021р 2022р 2021р 2022р 2021р 2022р 2021р 2022р
 

Івано-Франківська

 

60,552 55,048 0,027 1,279 0,198 6,760 7,806 52,485 47,044

На збільшення обсягів скиду «нормативно чистих без очистки» зворотних (стічних) вод  в поверхневі водні об’єкти  (на 1,046 млн.м3) вплинуло, в основному, ПрАТ «Івано-Франківськцемент» (1,354 млн.м3 нормативно чистих без очистки в 2022 р. проти 0,863 млн.м3 в 2021 р.).

Основними забруднювачами поверхневих водних об’єктів по області є підприємства переробної промисловості (0,093 млн.м3 недостатньо очищених зворотних (стічних) вод) та водопостачання, каналізації, поводження з відходами (0,095 млн.м3 недостатньо очищених зворотних (стічних) вод), а саме: ТОВ «Уніплит» с-ще Вигода (0,093 млн.м3 недостатньо очищених стоків); ­­­­КП «Тлумачкомунсервіс» (0,059 млн.м3 недостатньо очищених стоків); Верховинське ВКП (0,020 млн.м3 недостатньо очищених стоків);  ЖКП «Техносервіс» П’ядицької ОТГ  (0,012 млн.м3 недостатньо очищених стоків).

В 2022 р. в Івано–Франківській області відбулись наступні зміни по кількості скидів забруднюючих речовин в поверхневі водні об’єкти в порівнянні з  2021 р.

По хрому загальному – збільшено скид забруднювача на 297,26%  (на 21,7 кг –  із 7,3 кг  в   2021 р. до 29 кг в 2022 р.), в основному, за рахунок  КП «Івано-Франківськводоекотехпром»  м. Івано-Франківськ – на 19 кг (із 2 кг в 2021 р. до 21 кг в 2022 р.).

По міді – зменшено скид забруднювача на 25%  (на 16 кг –  із 64 кг  в   2021 р. до 48 кг в 2022 р.) за рахунок  КП «Івано-Франківськводоекотехпром»    м. Івано-Франківськ – на 16 кг (із 64 кг в 2021 р. до 48 кг в 2022 р.).

По сухому залишку – зменшено скид забруднювача на 33%  (на 11739,6 т –  із 35596,4 т  в   2021 р. до 23856,8 т в 2022 р.) за рахунок:

  • КП «Івано-Франківськводоекотехпром» м. Івано-Франківськ – на 3447,3 т (із 10648,9 т  в 2021 р. до 7201,6 т в 2022 р.);
  • ТОВ «Карпатнафтохім» – на 7738,8 т (із 19350 т в 2021 р. до 11611,2 т в 2022 р.).

По хлоридах – зменшено скид забруднювача на 34,3%  (на 3908,4 т –  із 11380,4 т  в   2021 р. до 7472 т в 2022 р.), в основному, за рахунок ТОВ «Карпатнафтохім» – на 3796,1 т (із 8793,2 т  в 2021 р. до 4997,1 т в 2022 р.).

 

Обсяг скиду зворотних вод (забруднених і нормативно очищених, по яких вираховувався обсяг забруднень) в поверхневі водні об’єкти та обсяг забруднюючих речовин в складі зворотних ВОД за 2021 2022 роки

Назви  забруднюючих речовин  в складі скинутих зворотних вод Одиниці

виміру

Об’єм зворотних вод    без нормативно-чистих без очистки  та забруднюючих речовин   в  складі  зворотних  вод
2021 р. 2022 р.
Скид зворотних вод млн.м3 53,792 47,242
Азот амонійний т 41,7 37
БСК 5 -”- 286,5 325,4
Завислі речовини -”- 530,5 521,4
Нітрати -”- 1416,8 1247,2
Нітрити -”- 6,5 5,2
Сульфати -”- 4261,5 3405,7
Сухий залишок -”- 35596,4 23856,8
Хлориди -”- 11380,4 7472
ХСК -”- 2120,2 1812,3
Азот загальний кг 1,0
Залізо -”- 5823,2 6015
Кальцій -”- 129106 143823,5
Магній -”- 17515 18982,5
Марганець -”- 63 64
Мідь -”- 64 48
Нафтопродукти -”- 1345,5 1137,8
СПАР -”- 2243 2762,6
Танін -”- 149,3 160,6
Феноли -”- 26,2 26,3
Формальдегіди -”- 901,4 1014,5
Фосфати -”- 144730,3 144339,4
Хром загальний -”- 7,3 29
Цинк -”- 379 317

В 2022 р. інструментальним обліком забезпечено забір води в обсязі 42,526 млн.м3 або 55,93% від загального забору води з усіх джерел (у 2021 р. відповідно 52,265 млн.м3 або 57,41% від загального забору води).

Обсяг стічних вод, що враховувались водомірними приладами, в  2022 році становить 48,151 млн.м3 або 87,47% від загального обсягу відведених стоків у поверхневі водні об’єкти (в 2021 р. відповідно 54,063 млн.м3 або 89,28%).