Інформуємо про початок формування складу басейнової ради у Дністровському БУВР

Повідомлення!
Інформуємо про початок формування складу басейнової ради у Дністровському басейновому управлінні водних ресурсів.
За формування складу басейнових рад та їх функціонування визначено відповідальними такі підрозділи Держводагентства:
  • управління водних ресурсів – за координацію діяльності басейнових рад;
  • відділ зв’язків з громадськістю та документообігу – за висвітлення на офіційному веб-сайті Держводагентства у розділі «Басейнові ради» інформації щодо утворення та роботи басейнових рад.
Відповідальними за підготовку зборів представників заінтересованих сторін, формування складу басейнових рад, організацію та проведення їх засідань – басейнові управління водних ресурсів (далі – БУВР) в межах зони їх діяльності.
Відповідно до Типового положення про басейнові ради запропоновано наступний алгоритм формування складу та функціонування басейнових рад:
  1. Визначення відповідального органу та осіб у межах району річкового басейну. В межах району річкового басейну відповідальним органом визначено басейнове управління водних ресурсів.
  2. Оголошення про реєстрацію кандидатур у члени басейнової ради.
  3. Надання кандидатур здійснюється шляхом подання форм заяв разом із супровідним листом від організації, яку кандидат представляє, згідно із запропонованим зразком.
Заповнені форми заяв до членів басейнової ради треба надсилати на адресу відповідного БУВР.
Кандидатури у члени басейнової ради можуть надаватись заінтересованими сторонами за галузевим принципом, а також принципом рівного територіального представництва впродовж 30 календарних днів із моменту оприлюднення інформації щодо відповідальних структурних підрозділів за підготовку зборів представників заінтересованих сторін.
Виходячи з того, що кандидатури надаються за галузевим принципом та принципом рівного територіального представництва (пункт 14 Типового положення), заінтересовані сторони надають кандидатури лише у своїй галузі (наприклад, неурядові організації (далі – НУО) надають кандидатури лише тих, хто представлятиме неурядові організації. При цьому є можливим щоб кандидат постійно працював у іншому місці. Але якщо його кандидатуру надала неурядова організація, – у басейновій раді він має представляти саме неурядову організацію).
Враховуючи пункти 10 та 12 Типового положення та виходячи з того, що район річкового басейну розташований на території декількох областей, кандидатури у склад басейнової ради надаватимуться за такою схемо
Заінтерес.
сторона
Область
Промисло-вість
Сільське господар-ство
ЖКГ
Наука, освіта тощо
НУО
НУО
НУО
ЦОВВ
Місцеві ОВВ
Органи місцевого самовояд.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Органи, підприємства, установи, організації або об’єднання, які надають кандидатури до складу басейнової ради, мають зазначити ПІБ кандидата та заінтересовану сторону, яку цей кандидат представлятиме. Один суб’єкт може надавати 1 і більше кандидатур.
Згідно з пунктами 11 та 12 Типового положення у випадку висування двох і більше кандидатур від одного органу, підприємства, установи, організації або об’єднання, вибір представника здійснюється шляхом рейтингового голосування. По кожній галузі, у якій перевищено «квоту», голосування відбувається окремо: НУО визначаються з-поміж НУО, промисловість з-поміж промисловості тощо. Кандидати, що вийшли переможцями рейтингового голосування, потрапляють в «квоту» області, решта кандидатів (за згодою) зараховуються до тематичної фокус-групи. До обов’язків члена басейнової ради додається постійне інформування та робота зі своєю галузевою фокус-групою в області протягом строку дії повноважень члена басейнової ради.
Детальніше щодо формування басейнових рад можна ознайомитись за посиланням – http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0231-17.
Повідомлення про проведення зборів представників заінтересованих сторін для формування складу басейнової ради буде оприлюднено не пізніше ніж за 15 робочих днів до проведення зборів на офіційному веб-сайті Держводагентства та Дністровського БУВР.