З 1 січня до 1 лютого 2024 року триває прийом звітів про водокористування

Прийом звітів про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) за 2023 триває з 1 січня до 1 лютого 2024 року в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія» або Портал електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України.
Звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) (далі – Звіт) подається водокористувачем з урахуванням усіх місць водокористування у межах однієї області відповідно до критеріїв, за якими визначаються водокористувачі, діяльність яких підлягає державному обліку водокористування, що наведено у пункті 1.5 Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, зареєстрованим у Мін’юсті 03.04.2015 за № 382/26827 (зі змінами) (далі – Порядок).
Також у межах однієї області можливо подавати декілька Звітів, з урахуванням здійснення водокористування на різних водогосподарських ділянках районів річкових басейнів.
Якщо показники водогосподарської діяльності водокористувача у межах однієї області не підпадають під критерії, зазначені у пункті 1.5 Порядку, у такому разі Звіт не подається.
Відповідно до пункту 1.9 Порядку звітним періодом є календарний рік. Водокористувачі не пізніше, ніж 1 лютого наступного за звітним року, подають Звіти до організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, та відповідно до пункту 1.14 Порядку, помилки або недостовірні дані, виявлені у Звіті, можуть бути виправлені шляхом подання виправленого (уточненого) Звіту не пізніше, ніж 1 березня наступного за звітним року.
Відповідно до Порядку подача Звіту здійснюється виключно в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія» або Портал електронних послуг Держводагентства (https://e-services.davr.gov.ua). Звіт підписується з накладанням кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки водокористувача.
Консультації з питань подачі Звітів в областях проводять фахівці басейнових управлінь водних ресурсів та регіональних офісів водних ресурсів. З їхніми контактами можна ознайомитися за посиланням: https://davr.gov.ua/vodogospodarskiorganizacii
За матеріалами Держводагентства України