Якісний стан водних об’єктів річкового басейну Дністра у жовтні 2023 року

Для встановлення стану масивів поверхневих вод в басейні Дністра лабораторією моніторингу вод Західного регіону Дністровського БУВР, відповідно до Програми державного моніторингу вод, протягом жовтня досліджено 🧪 93 проби, в яких проведено 4 715 вимірювань вмісту пріоритетних специфічних забруднюючих речовин та хімічних і фізико-хімічних показників якості вод.
Інформація про результати досліджень та якісний стан річок у басейні Дністра наведена у інфографіці 👇