Водокористування у 2019 році

У Івано-Франківській області найбільшими водокористувачами є промисловість, сільське господарство та підприємства житлово-комунального господарства.

За даними звітності про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) у 2019 році по області із поверхневих водних  об’єктів і  підземних  джерел було забрано 95,02 млн.м3 свіжої води, що у порівнянні з 2018 роком менше на 1,48 млн.м3.

У промисловості обсяги забору свіжої води в  2019 р. зменшилися на 3,42 млн.м3, а в сільському господарстві та житлово-комунальному господарстві збільшилися на 0,632 млн.м3, в побутовому обслуговуванні – на  1,35 млн.м3.

За 2019 р. по Івано-Франківській області обсяг втрат води при транспортуванні становив 1,97 млн.м3, або 12,6% від загального обсягу забраної з водних  об’єктів води. Найбільші втрати води при транспортуванні (10,24 млн.м3, або 85,55% від загальних втрат по області) допустили водокористувачі галузі житлово-комунального господарства.

За даними звітності про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) у 2019 р. в області було використано 81,51 млн.м3 води, в т.ч. 4,851 млн.м3 – з підземних джерел.

У 2019 р. зменшився обсяг скиду зворотних вод в поверхневі водні об’єкти області (на 1,38 млн.м3 в порівнянні з минулим роком) і становив  61,08 млн.м3.