Стан води у річці Стримба відповідає нормі

Фахівці лабораторії моніторингу вод Західного регіону Дністровського БУВР 9 листопада здійснили контрольний відбір проб води з р. Стримба в с. Стримба та з р. Ворона, 100 м нижче впадіння р. Стримба.
У пробі води, відібраній з річки Стримба, концентрація розчинених у воді нафтопродуктів рівна 0,05 мг/дм3 і знаходиться в межах норми. Стан води у річці стабілізувався та прийшов до норми.
У р. Ворона нафтопродуктів не виявлено.