Попередження про зміну гідрологічного режиму

За повідомленням Івано-Франківського обласного гідрометцентру, у зв’язку з очiкуваними значними опадами, 26 – 27 червня на рiчках області, очiкується змiна гiдрологiчного режиму з пiдйомами рiвнiв води на 0,3 – 1,3 м над рівнями 25 червня станом на 08.00 годину (без негативних наслiдкiв).
В мiсцях проходження сильних злив буде вiдбуватися формування значного схилового та мiсцевого стоку, в гiрських районах iснує загроза сходу селiв.