Попередження про зміну гідрологічного режиму!

За повідомленням Івано-Франківського обласного гідрометцентру у зв’язку з очiкуваними значними опадами, 13 – 15 серпня на рiчках області очiкується змiна гiдрологiчного режиму з пiдйомами рiвнiв води на 0,2 – 1,0 м над сьогоднiшнiми 12 серпня на 08.00 годину(без негативних наслiдкiв).
В мiсцях проходження сильних злив буде вiдбуватися формування значного схилового та мiсцевого стоку,в гiрських районах iснує загроза формування локальних селевих потокiв.