Триває підготовка Плану управління річковим басейном

Порядок розроблення Плану управління річковими басейнами здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2017 р. № 336. ПУРБ розробляються на шестирічний цикл 2025-2030 р.
Згідно план-графіку процесу розроблення проєкту Плану управління річковим басейном Дністра, затвердженого наказом №313 Міндовкілля від 27.11.2020 р. Дністровське БУВР розпочало співпрацю з територіальними громадами та водокористувачами з метою забезпечення підготовки Програми заходів для річкового басейну, їх зміст та проблеми, які передбачено розв’язати. Дана програма заходів спрямована на вирішення головних водно-екологічних проблем задля досягнення встановлених та закріплених в ПУРБ екологічних цілей для кожного визначеного масиву вод (або групи масивів).
Формування Програми заходів здійснюється з:
? чинних (термін дії яких розповсюджується на 2025 та більш пізні роки) програм та проектів, зокрема загальнодержавних цільових програм, Державного фонду охорони навколишнього природнього середовища, Державного фонду регіонального розвитку, державних інвестиційних проектів, обласних цільових програм, програм розвитку ТГ, проектів міжнародної технічної допомоги та інших;
? заходів-пропозицій на період 2025-2030 роки.
Під час формування заходів варто закцентувати увагу на необхідності будівництва та реконструкції очисних споруд та мереж водовідведення, утилізації відходів сільськогосподарського виробництв та запобіганні забруднення небезпечними речовинами з хвостосховищ та інших важливих питаннях.
Джерелами фінансування заходів плану управління річковим басейном можуть бути:
▪ місцеві бюджети;
▪ обласні бюджети (Програма охорони навколишнього середовища);
▪ загальнодержавні цільові програми;
▪ міжнародна технічна та фінансова допомога (фінансові лінії для країн кандидатів на вступ до ЄС);
▪ кредити (банки);
▪ інвестиційні проекти;
Залучення фінансів бюджетів всіх рівнів, як міжнародного рівня, так і місцевих, дозволяє покращити екологічну ситуацію в басейні.