Лабораторія моніторингу вод Західного регіону Дністровського БУВР продовжує спостереження за станом води у р. Стримба

05 жовтня відібрано проби води з р. Стримба в с. Стримба та з р. Ворона, 100 м нижче гирла р. Стримба. Вміст нафтопродуктів у р. Стримба рівний 2,46 мг/дм3, що у 8,2 раза перевищує встановлені гігієнічні нормативи якості води водних об’єктів для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення та у 49,2 раза вище гранично допустимих концентрацій для води рибогосподарських водойм.
У р. Ворона нафтопродуктів не виявлено.
Спостереження будуть продовжені.