Ігор Гопчак: Нова водна політика має бути спрямована на збалансоване використання води, як цінного ресурсу

Вода є ключовим елементом для забезпечення стабільного функціонування багатьох систем та важливим фактором для забезпечення сталого розвитку та глобальної безпеки. У контексті зміни клімату ризики наявності води достатньої кількості та належної якості щорічно зростають. Тому нова водна політика має бути спрямована на збалансоване використання води, як цінного ресурсу.
На цьому наголосив заступник Голови Держводагентства Ігор Гопчак під час Національного форуму «Вода в промисловості та АПК в умовах війни та кліматичної кризи».
«Статус кандидата на членство в ЄС вимагає від України впровадження норм, стандартів та зобов’язань передбачених усіма Директивами ЄС, у тому числі у сфері водних ресурсів, зокрема Водної Рамкової Директиви, Директиви про стічні води, Нітратної Директиви та Директиви про управління ризиками затоплення», – зазначив заступник Голови Агентства.
За його словами, основними завданнями, які потрібно реалізувати для забезпечення водної безпеки України та досягнення цілей Водної стратегії України, є:
  • впровадження планів управління річковими басейнами відповідно до положень Водної Рамкової Директиви ЄС;
  • вдосконалення системи очищення міських стічних вод шляхом забезпечення впровадження в Україні вимог Директиви ЄС про міські стічні води;
  • забезпечення реалізації системи моніторингу вод відповідно до європейських стандартів;
  • впровадження в промисловому та сільськогосподарському виробництві найкращих доступних технологій і методів управління, спрямованих на зниження рівня забруднення водних об’єктів;
  • підвищення ефективності водокористування та зниження водоємності валового внутрішнього продукту тощо.
Стратегічна ціль водної політики — досягнення «доброго» екологічного та хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод, інструментом досягнення якої є саме плани управління річковими басейнами (ПУРБ). Окрім того, до них також включені заходи з післявоєнного відновлення водного сектору.
«Питання водного менеджменту та водної безпеки – це крос-секторальні питання, які можуть бути вирішені шляхом інтегрованого управління водними ресурсами як у воєнний час, так і у період післявоєнного відновлення», – підсумував Ігор Гопчак.
Фото: Professional Association of Environmentalists of the World (PAEW)
За матеріалами Державного агентства
водних ресурсів України