Дослідження вод та грунтів для водокористувачів і підприємств

Лабораторія моніторингу вод Західного регіону проводить дослідження поверхневих вод на вміст пестицидів, поліароматичних вуглеводнів та летких органічних сполук для встановлення хімічного стану масивів поверхневих вод відповідно до Програми, затвердженої Державним агентством водних ресурсів України.

Окрім державного моніторингу лабораторія, виконує договірні роботи: проводить відбір проб ґрунту, підземних, зворотних і стічних вод та вимірювання показників їх якості.

Для підприємств-водокористувачів та орендарів ставкових рибоводних господарств лабораторія проводить визначення показників якості поверхневих та зворотних вод, для жителів області – визначення хімічних і фізико-хімічних показників якості води, вмісту токсичних речовин, а саме пестицидів, визначення вмісту важких металів кадмію, нікелю, свинцю, ртуті і їх сполук.

Для організацій, підприємств, землевласників, фермерських господарств, зацікавлених у веденні органічного сільського господарства та отриманні екологічно чистої продукції, підвищенні врожайності сільськогосподарських культур, в економії коштів на використанні добрив, лабораторія моніторингу вод та ґрунтів виконує агрохімічне дослідження ґрунту з метою визначення його складу та фізико-хімічних властивостей. За результатами досліджень розробляються рекомендації щодо норм внесення добрив під заплановану врожайність.

Адреса лабораторії: м.Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова 23А

Телефони для довідок: (0342) 52 31 42, (0342) 52 34 83.