Безпечні умови праці — базова, проте найважливіша складова діяльності будь-якого підприємства

Фахівці сектору з охорони праці Держводагентства розробили низку комплексних заходів із запобігання випадкам виробничого травматизму та забезпечення пожежної безпеки на об’єктах водогосподарсько-меліоративного комплексу на 2021 рік, з-поміж яких:
– забезпечення обов’язкового проведення первинних інструктажів з охорони праці до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівниками, які виконуватимуть нову для них роботу;
забезпечення проведення додаткових заходів щодо підвищення рівня безпеки й умов праці;
– впровадження комплексу заходів з атестації робочих місць з небезпечними та шкідливими умовами праці
– здійснення оперативного контролю всіх ступенів за станом охорони праці у водогосподарських організаціях і на підприємствах;
– проведення цільових інструктажів з працівниками, які будуть здійснювати роботи з пропуску льодоходу, повені та паводків тощо.
Щороку, на основі зазначених заходів, для створення на робочому місці в кожному структурному підрозділі умов праці відповідно до нормативно-правових актів, водогосподарськими організаціями галузі (відповідно до своєї специфіки) розробляються і затверджуються власні комплексні заходи з обов’язковим зазначенням джерел фінансування (спеціальний та загальний фонд).
?Нагадаємо, що основними нормативними документами, що регулюють витрати на охорону праці, є:
Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-ХІІ;
Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 № 994.

За матеріалами Державного агентства водних ресурсів України