Якісний стан водних об’єктів річкового басейну Дністра в січні 2023 року

Програмою державного моніторингу вод для встановлення стану масивів поверхневих вод в басейні Дністра у 2023 році затверджено 93 пункти. В січні водогосподарськими організаціями відібрано 92 проби.
Лабораторією моніторингу вод Західного регіону Дністровського басейнового управління водних ресурсів проби досліджено на вміст пріоритетних та специфічних забруднюючих речовин, визначено хімічні та фізико-хімічні показники якості вод.
Інформація про результати досліджень та якісний стан річок у басейні Дністра наведена у інфографіці.