Якісний стан водних об’єктів річкового басейну Дністра у травні 2023 року

Для встановлення стану масивів поверхневих вод в басейні Дністра лабораторією моніторингу вод Західного регіону Дністровського БУВР відповідно до Програми державного моніторингу вод протягом травня досліджено 92 проби, в яких проведено 4 669 вимірювань вмісту пріоритетних та специфічних забруднюючих речовин, визначено хімічні та фізико-хімічні показники якості вод.
Інформація про результати досліджень та якісний стан річок у басейні Дністра наведена у інфографіці.👇