Впровадження нових методів досліджень

Продовжуючи впровадження європейських принципів ведення моніторингу поверхневих вод, лабораторія моніторингу вод Західного регіону Дністровського БУВР працює над розширенням сфери акредитації та збільшенням кількості досліджуваних речовин з Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих вод.
Для впровадження нових методів досліджень, уніфікації підходів до вимірювань на газовому і рідинному хроматографах та для проведення досліджень на якісно новому рівні в лабораторію запрошено хіміка-аналітика ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я» Павла Алейнова.
Хіміки лабораторії спільно з провідним фахівцем в галузі хроматографічних досліджень здійснюють постановку методів досліджень для визначення пріоритетних та специфічних забруднюючих речовин.