Представлення Програм INTERREG NEXT 2021-2027

Працівники Дністровського БУВР в період з 4 квітня по 6 квітня 2023 року взяли участь в онлайн-консультаціях 🧑‍💻 організованих Секретаріатом Кабінету Міністрів України щодо презентацій особливостей майбутніх конкурсів проєктів для потенційних партнерів у рамках Програм прикордонного співробітництва:
📌 Interreg NEXT «Україна-Румунія 2021-2027» (пріоритетами Програми є екологія, соціальний розвиток та управління кордонами);
📌 Interreg NEXT «Україна-Польща 2021-2027» (проєкти у Програмі реалізовуватимуться за п’ятьма пріоритетами: довкілля, здоров’я, туризм, співпраця та кордони);
📌 Interreg NEXT «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2021-2027» (проєкти у Програмі реалізовуватимуться за такими пріоритетами: сприяння адаптації до зміни клімату та запобігання ризикам стихійних лих, посилення біорізноманіття та зменшення всіх форм забруднення, забезпечення рівного доступу до охорони здоров’я, підвищення ролі культури та сталого туризму в економічному розвитку, соціальній інтеграції та соціальних інноваціях та посилення співпраці між громадянами, представниками громадянського суспільства та інституціями).
Транскордонні програми Interreg, які реалізуються в рамках Політики згуртованості Європейського Союзу, є важливими інструментами для збалансованого та інтегрованого територіального розвитку.