Попередження про зміну гідрологічної ситуації!

За повідомленням Івано-Франківського обласного гідрометцентру, у зв’язку з вiдлигою та очiкуваними значними опадами, 02 – 03 грудня на рiчках області очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,3 – 1,3 м над поточними вiдмiтками, без негативних наслiдкiв.
В гiрськiй частинi послаблення льодового покриву, мiсцями його руйнування, без негативних наслiдкiв.