ОТБ «Галичина» про моніторинг поверхневих вод

Для інформування громадськості про ведення моніторингу поверхневих вод за європейськими принципами журналісти обласного телебачення «Галичина» відзняли репортаж про нові методи досліджень, що проводяться лабораторією Дністровського БУВР.

В інтерв’ю начальник лабораторії Засідко М.С. відмітила, що новим і важливим напрямом у проведенні державного моніторингу є визначення пріоритетних забруднюючих речовини, пестицидів, поліароматичних вуглеводнів та летких органічних сполук. Для цього Дністровським БУВР придбано газовий хроматограф-мас-спектрометр Shimadzu GCMS-TQ 8040NX EI, який дасть можливість виявляти їх найнижчі концентрації. Для визначення важких металів найближчим часом буде закуплено атомно-емісійний спектрометр з індуктивно-зв’язаною плазмою, який дозволить виявляти у поверхневих водах мінімальні концентрації важких металів –  кадмію, нікелю, свинцю, ртуті і їх сполук.

Окрім того, з часом у Програму державного моніторингу буде включено визначення специфічних синтетичних та несинтетичних забруднюючих речовин, що попадають у поверхневі води внаслідок антропогенного навантаження і які є характерними для даного регіону. Перелік цих речовин буде встановлений скринінгом проб.

За результатами лабораторних досліджень, проведених у липні та серпні, ріки області, що є джерелами питного водопостачання є в доброму та задовільному стані.