Фахівці Дністровського БУВР продемонстрували роботу сучасної лабораторії

8 жовтня лабораторію моніторингу вод Західного регіону Дністровського БУВР відвідали заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Шахматенко та голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований.

Фахівці лабораторії провели для гостей екскурсію, під час якої ознайомили їх з роботою сучасних приладів, на яких проводиться аналіз проб води за пріоритетними забруднюючими речовинами, визначаються хімічні та фізико-хімічні показники для масивів поверхневих вод, специфічні синтетичні і несинтетичні забруднюючі речовини, що є характерними для басейну річки Дністер внаслідок антропогенного навантаження.

Зокрема, начальник лабораторії Марія Засідко продемонструвала роботу:

– газового хроматографа трьохквадропульного мас-спектрометра, на якому проводиться визначення пріоритетних забруднюючих речовин, а саме пестицидів, поліароматичних вуглеводнів та летких органічних сполук;

– оптико-емісійного спектрометра з індуктивно-зв’язаною плазмою, за допомогою якого визначають вміст важких металів з переліку пріоритетних речовин (ртуть, нікель, кадмій, свинець) та специфічних для басейну Дністра (мідь, хром, цинк, миш‘як);

– комплексної установки, на якій проводиться визначення загального азоту за методом Кьєльдаля.

Голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований та начальник Дністровського БУВР Роман Михайлюк зазначили, що зусилля водників та працівників екоінспекції мають бути об’єднаними, і направлені на досягнення однієї мети – доброго екологічного і хімічного стану масивів поверхневих вод, щоб забезпечити населення якісною питною водою.