Представники місії ОБСЄ в управлінні

Представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Драган Гаговіч та Анатолій Козак ознайомилися з сучасною лабораторією вод та грунтів Дністровського БУВР.

Начальник управління Роман Михайлюк поінформував гостей про хід впровадження Водної Рамкової Директиви ЄС щодо управління водними ресурсами в басейні Дністра.

За його словами, придбане сучасне обладнання дає можливість проводити моніторинг поверхневих вод з визначення пріоритетних забруднюючих речовин, пестицидів, поліароматичних вуглеводнів та летких органічних сполук.