Якісний стан водних об’єктів річкового басейну Дністра в травні 2024 року

Програмою державного моніторингу вод для встановлення стану масивів поверхневих вод в басейні Дністра у 2024 році затверджено 96 пунктів. У травні водогосподарськими організаціями відібрано пробу зі всіх пунктів моніторингу згідно Програми. У всіх пробах проведено визначення вмісту пріоритетних та специфічних забруднюючих речовин, а у пунктах моніторингу, розташованих на масивах поверхневих вод, забір води з яких здійснюється для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення визначено також хімічні та фізико-хімічні показники якості вод.
Інформація про результати досліджень та якісний стан річок у басейні Дністра наведена у інфографіці.