Якісний стан водних об’єктів річкового басейну Дністра у червні 2023 року

Для встановлення стану масивів поверхневих вод в  басейні Дністра лабораторією моніторингу вод Західного регіону Дністровського БУВР відповідно до Програми державного моніторингу вод протягом червня досліджено 92 проби, в яких проведено 4 669 вимірювань вмісту  пріоритетних та специфічних забруднюючих речовин, визначено хімічні та фізико-хімічні показники якості вод.

Інформація про результати досліджень та якісний стан річок у басейні Дністра наведена у інфографіці.