Впровадження нових методів досліджень

Дністровським БУВР з метою розширення кількості досліджуваних речовин з Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих вод та впровадження нових методів досліджень закуплено рідинний хроматограф LC-40XS Shimadzu з мас-спектрометричним детектором LCMS-8050.
З допомогою приладу проби поверхневих вод будуть досліджуватися на вміст пестицидів та фармацевтичних препаратів.
В лабораторії моніторингу вод Західного регіону проходить процес налаштування рідинного хроматографа. Представник компанії Shimadzu проводить інсталяційні роботи, спільно з хіміками лабораторії здійснюється постановка методів досліджень для визначення пріоритетних та специфічних забруднюючих речовин.