Відбувся загальнонаціональний полілог «Місце природи в адаптації України до змін клімату»

Сьогодні, 2 грудня 2021 року, на запрошення Всесвітнього фонду природи WWF-Україна, фахівці Дністровського БУВР взяли участь в першому етапі загальнонаціонального обговорення можливих шляхів адаптації України до зміни клімату за допомогою природоорієнтованих рішень в лісовому, водному та сільському господарстві.
Галузь водного господарства і самі водні ресурси України є досить вразливими до наслідків змін клімату. Серед 20 європейських країн У країна за показником забезпеченості водними ресурсами займає 17 місце, і вважається однією із найменш забезпечених водою країн в Європі на душу населення.
Метою обговорення стало створення спільного бачення та дорожньої карти адаптації України до зміни клімату за допомогою природи.
В процесі відеоконференції учасники зустрічі обговорили низку важливих питань, зокрема:
– визначення кола найгостріших проблем в адаптації лісового господарства, водного управління та сільського господарства до зміни клімату;
– пошук найкращих шляхів для їх вирішення;
– створення проєкту спільного бачення ролі природи у адаптації України до зміни клімату через призму водного, лісового та аграрного секторів.