Вебінар третьої стадії глобального TNA проєкту «Визначення технологічних потреб в Україні»

24 березня заступниця начальника Дністровського БУВР Іванна Гнатишин та фахівці управління взяли участь у вебінарі третьої стадії глобального TNA проєкту «Визначення технологічних потреб в Україні» для секторів відходи та управління водними ресурсами.
Глобальний TNA (TechnologyNeedsAssessmen) проєкт – це пошук найбільш ефективних галузевих технологічних шляхів вирішення питань пом’якшення та адаптації, який пропонує країнам визначитися на підставі власних національних потреб та пріоритетів за фінансової допомоги ГЕФ та з методологічною допомогою інституцій, що співпрацюють з ООН. Він реалізований згідно першого вікна фінансування Стратегічної програми трансферу технологій, призначений допомогти країнам, що розвиваються, здійснити Оцінку технологічних потреб для Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй з питань зміни клімату.
Зокрема, у секторі управління водними ресурсами було представлено доповіді національних експертів TNA Галини Трипольської та Сергія Сніжко з наступних технологій:
– кліматично-оптимізоване розумне зрошення;
– оцінка ризику посух та їх картографування;
– оцінка ризику повеней та їх картографування;
– точкове землеробство;
– громадські кампанії зі збереження води.