В лабораторії моніторингу вод Західного регіону Дністровського БУВР досліджено пробу  вод на вміст нафтопродуктів з р. Стримба, відібрану в с. Стримба.

Річка забруднена нафтопродуктами в результаті розгерметизації трубопроводу.
Встановлено, що концентрація нафтопродуктів у пробі води рівна 7,7 мг/дм3, що у 25,7 раза вище гігієнічних нормативів якості водних обʼєктів для задоволення питних, господарсько-побутових потреб населення та у 154 рази вище гранично допустимих концентрацій для води рибогосподарських водойм.
Моніторинг водних обʼєктів, що знаходяться у зоні кризової ситуації, буде продовжено до досягнення нормативних значень показників якості вод.