Українські експерти завершили роботу над першим драфтом ПУРБ Дністра

Над документом працювали українські експерти у сфері водної політики спільно з Міндовкіллям та Державне агентство водних ресурсів України за підтримки проєкту ГЕФ/ПРООН/ОБСЄ/ЄЕК ООН “Сприяння транскордонному співробітництву і комплексному управлінню водними ресурсвамив басейні річки Дністер”.
Із розділів у ньому вже є описи річкового басейну; основних антропогенних впливів на поверхневі і підземні води; зон, які підлягають охороні, та їх картування; картування системи моніторингу та результатів програм моніторингу, що виконуються для поверхневих вод, підземних вод, перелік екологічних цілей та строки їх досягнення.
Документ ще поповнюватиметься новими розділами та даними. Остаточний проєкт плану Міндовкілля має направити на розгляд Уряду до 1 серпня 2024 року.
Роман Абрамовський: “Україна, створюючи плани управління річковими басейнами, не лише узгоджує свою політику та практику у водному секторі з Європейським Союзом, гармонізує її з Водною Рамковою директивою ЄС, але й переходить на якісно новий рівень управління водними ресурсами, робить впевнені кроки для досягнення доброго екологічного стану вод”.
Після затвердження Урядом, план управління стане головним стратегічним документом басейну Дністра на 2025-2030 роки. Адже у документі будуть викладені конкретні заходи для досягнення “доброго” стану вод та забезпечення сталого управління водними ресурсами у басейні Дністра.
Документ доступний за посиланням ? https://bit.ly/3nYMO10
За матеріалами Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України