Попередження про зміну гідрологічної ситуації!

За повідомленням Івано-Франківського обласного гідрометцентру, у зв’язку з очiкуваними значними опадами, ввечерi 13 лютого та
впродовж 14 лютого на рiчках областi очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2 – 0,8 м над поточними вiдмiтками, без негативних наслiдкiв.
❗В районi ГП р.Свiрж – с.Букачiвцi (Iвано-Франкiвська область)
можливе досягнення вiдмiтки виходу води на заплаву.