Попередження про підйоми рівнів води

У зв’язку з очiкуваними значними опадами, 13 – 14 червня на рiчках  області, очiкується змiна гiдрологiчного режиму з пiдйомами рiвнiв води на 0,3 – 1,5 м над рівнями 11 червня на 08.00 годину. В мiсцях проходження сильних злив буде вiдбуватися формування значного схилового та мiсцевого стоку, без негативних наслiдкiв.