Держводагентство розробило дорожню карту ренатуралізації

При Державному агентстві водних ресурсів України стартувала робоча група з ренатуралізації водотоків. На першому засіданні учасники зустрічі сформували план роботи на найближчий період та представили розроблену дорожню карту ренатуралізації.
За результатами проведеної оцінки ризиків антропогенних впливів на стан вод у рамках підготовки планів управління річковими басейнами 62% масивів поверхневих вод визначені такими, що перебувають під екологічним ризиком, 40% – під ризиком гідроморфологічних змін. Ці дані стануть основою для формування програми заходів планів управління річковими басейнами, які, в тому числі включають заходи з ренатуралізації.
Дорожня карта ренатуралізації водотоків розроблена на найближчі 10 років і містить три основні блоки: законодавство, впровадження та публічно-промоційну діяльність.
Вони передбачають, зокрема, аналіз законодавства України та ЄС, підготовку пропозицій та розробку нових нормативно-правових актів, необхідних для реалізації заходів, розробку та впровадження безпосередньо заходів з ренатуралізації, з урахуванням принципів європейських водних директив та соціальних потреб населення, проведення комунікаційних кампаній з залученням заінтересованих сторін тощо.
Цільові показники ренатуралізації – це доволі амбітні, але абсолютно реалістичні плани, які будуть складовою частиною планів управління річковими басейнами і сприятимуть досягненню цілей Водної Рамкової Директиви.
 Дорожня карта ренатуралізації водотоків: https://cutt.ly/nJKkJuH