Моніторинг поверхневих вод та грунтів

Версія для друку Версія для друку

Лабораторія моніторингу вод та грунтів Дністровського басейнового управління водних ресурсів проводить моніторинг поверхневих вод згідно Програми державного моніторингу довкілля в частині здійснення Держводагентством України контролю якості поверхневих вод, а згідно Програми гідрогеолого-меліоративних робіт проводяться вимірювання показників проб ґрунтових, дренажних і поверхневих вод та грунтів на міжгосподарських еталонних осушних системах.

Лабораторія визнана компетентною у сфері визначення показників якості поверхневих, підземних і зворотних вод та грунтів – свідоцтво про визнання технічної компетентності № LB/06/18, чинно до 08 вересня 2020 року.

Моніторинг поверхневих вод

Об’єктами контролю якості поверхневих вод за гідрохімічними і радіологічними показниками є ріки Дністер і Прут та їх притоки, що протікають на території Івано-Франківської області.

Програмою Держводагентства України для спостережень за станом якості води затверджено 20 створів на 12 ріках, 17 з них у басейні р.Дністер та 3 – у басейні р.Прут. Створи встановлені таким чином, щоб спостереження за якістю води велись як на території Івано-Франківської області, так і на кордоні з Львівською, Тернопільською та Чернівецькою областями. На території області створи встановлені на ріках у місцях розташування потенційних забруднювачів води. Так, найбільшим споживачем води у області є комунальне підприємство «Івано-Франківськводоекотехпром», стічні води якого попадають у р.Бистриця і для визначення впливу стічних вод цього комунального підприємства на стан води в ріці Бистриця встановлено створ у с.Єзупіль. Для визначення впливу стічних вод Калуського промвузла встановлено створ на ріці Сівка у с.Войнилів, для встановлення впливу стоків деревообробного підприємства ТзОВ «Уніплит» та нафтопереробного підприємства ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття» спостереження ведуться за станом води у ріках Саджава та Ворона. У наш час швидкими темпами розвивається туристичний бізнес у Карпатах, збільшується кількість приватних відпочинкових комплексів, а отже і антропогенне навантаження на р.Прут. Тому, для спостереження за станом води у р.Прут відбираються проби у двох створах в містах Яремче та Коломия.

Проби води відбираються щоквартально, а у місцях розташування питних водозаборів м.Івано-Франківська – щомісячно. Щорічно виконується біля 3 тис. вимірювань показників якості води та понад 8 тис. вимірювань якості поверхневих, ґрунтових вод та грунтів на п’яти меліоративних системах.

Пункти спостережень за станом поверхневих вод

(створи, затверджені наказом Держводагентства України від 11.01.2018 № 6)

Басейн р.Дністер

1 – р.Дністер, с.Сівка-Войнилівська

2 – р.Дністер, с.Перлівці

3 – р.Дністер, м.Галич

4 – р.Дністер, с.Устечко

5 – р.Свіча, с.Гошів

6 – р.Свіча, с.Міжріччя

7 – р.Сівка, смт.Войнилів

8 – р.Сівка, с.Сівка-Войнилівська

9 – р.Саджава, м.Долина

10 – р.Лімниця, с.Вістова

11 – Чечвинське водосховище, смт.Рожнятів

12 – р.Луква, с.Боднарів

13 – Бурштинське водосховище, м.Бурштин

14 – р.Бистриця смт.Єзупіль

15 – р.Бистриця Солотвинська, с.Скобичівка

16 – р.Бистриця Надвірнянська, с.Черніїв

17 – р.Ворона, смт.Отинія

Басейн р.Прут

18 – р.Прут, м.Яремче

19 – р.Прут, м.Коломия

20 – р.Любіжня, смт.Делятин

Перелік показників якості поверхневих вод

Температура (в градусах)

Запах (в балах)

Кольоровість (в градусах)

Прозорість (по Снеллену)

Сухий залишок, мг/дм3

Завислі речовини, мг/дм3

Водневий показник (pH)

Лужність, мг-екв/дм3

Жорсткість, мг-екв/дм3

Кальцій, мг/дм3

Магній, мг/дм3

Калій + натрій, мг/дм3

Амоній солевий, мг/дм3

Нітрити, мг/дм3

Нітрати, мг/дм3

Хлориди, мг/дм3

Сульфати, мг/дм3

Розчинений кисень, мгО2/дм3

Біохімічне споживання кисню (БСК), мгО2/дм3

Хімічне споживання кисню (ХСК), мгО/дм3

Залізо загальне, мг/дм3

Мідь, мг/дм3

Хром загальний, мг/дм3

Хром (ІІІ), мг/дм3

Хром (VI), мг/дм3

Марганець, мг/дм3

Нафтопродукти, мг/дм3

Феноли, мг/дм3

СПАР, мг/дм3

Фосфати, мг/дм3

Бікарбонати, мг/дм3

Цезій – 137, пКі/дм3

Стронцій – 90, пКі/дм3

 

Перелік показників якості ґрунтових вод

Водневий показник (pH)

Завислі речовини, мг/дм3

Запах (в балах)

Кольоровість (в градусах)

Прозорість (по Снеллену)

Жорсткість, мг-екв/дм3

Кальцій, мг/дм3

Магній, мг/дм3

Калій + натрій, мг/дм3

Лужність, мг-екв/дм3

Сухий залишок, мг/дм3

Азот амонійний, мг/дм3

Нітрити, мг/дм3

Нітрати, мг/дм3

Хлориди, мг/дм3

Сульфати, мг/дм3

Залізо загальне, мг/дм3

Залізо (ІІІ), мг/дм3

Залізо (ІІ), мг/дм3

Фосфати, мг/дм3

Бікарбонати, мг/дм3

Перелік показників складу та фізико-хімічних властивостей грунтів

Амоній нітратний та амонійний, мг/кг ґрунту

Органічна речовина, %

Фосфору рухомі сполуки, мг/кг ґрунту

Нітрат-іони, мг/кг ґрунту

Сума поглинутих основ, ммоль/100 г ґрунту

Водневий показник солевої та водної витяжки, од. рН

Кислотність гідролітична, ммоль/ 100 г ґрунту

Вологість сумарна, %

Щільність часток ґрунту, г/см3

Заліза рухомі сполуки, мг/100 г ґрунту

Алюміній обмінний, ммоль/100 г ґрунту

Марганець обмінний, мг/кг ґрунту

Кальцій та магній, ммоль/100 г ґрунту

Сульфат-іони водної витяжки, ммоль/100 г ґрунту

Хлорид-іони водної витяжки, ммоль/100 г ґрунту

Ємність катіонного обміну, ммоль/100 г ґрунту

Гранулометричний склад, %

Мікроагрегатний склад ґрунту, %

Характеристика стану вод басейну Дністра та Прута на території Івано-Франківської області у серпні 2018 року

У серпні відібрано та проаналізовано 12 проб поверхневих вод.

В районах питних водозаборів відібрано 3 проби: р.Бистриця Надвірнянська в с.Черніїв, р. Бистриця Солотвинська в с.Скобичівка, р.Свіча в с.Гошів.

Крім того, відібрані проби:

– р.Дністер, с.Сівка-Войнилівська;

– р.Дністер, с.Перлівці;

– р.Дністер, м.Галич;

– р.Свіча, с.Міжріччя;

– р.Сівка, с.Войнилів;

– р.Сівка-гирло, с.Сівка Войнилівська;

– р.Саджава, м.Долина;

– Чечвинське водосховище;

– Бурштинське водосховище.

Стан води в річках, що є джерелами питного водопостачання, задовільний, вміст забруднюючих речовин в порівнянні з липнем майже не змінився. Відповідно до Методики екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями води в річках є ІІ класу якості, 2 категорії і за станом є «добрі», за ступенем чистоти – «чисті».

Стан води в річах, проби з яких відбираються щоквартально, в основному, задовільний. Виключення становить р.Саджава, де показники якості води залишаються високими. Проте, в порівнянні з відповідним періодом минулого року показники ХСК та БСК в цій річці зменшилися в 3 рази, вміст азоту амонійного – в 2 рази. Відповідно до Методики екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями води в річках є ІV класу якості, 6 категорії і за станом є «погані», за ступенем чистоти – «брудні».

Результати виконаних протягом липня 2018 року лабораторних досліджень за основними показниками наведені в таблиці.

 Інформація про стан води річок басейну Дністра та Прута

в межах Івано-Франківської області у липні 2018 року

№ з/п Назва створу Дата відбору t ºС Фактичні величини основних показників якості води
Р-ний кисень, мгО2/дм3 Амоній-іон, мг/дм3 Фосфат-іон, мг/дм3 БСК5, мгО/дм3 ХСК, мг/дм3 Залізо, мг/дм3 Марга-нець, мг/дм3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Норматив Нормативи ЕБВО від 30.07.2012
1,29 2,15 3,0 50,0
Басейн р.Дністер
1 р.Дністер,

с.Устечко

17.07.18 16 9,5 0,36 0,12 3,1 17 0,19 0,0
2 р.Прут,

м.Яремче

09.07.18 15 9,7 0,39 0,11 2,8 17 0,23 0,0
3 р.Прут, м.Коломия 17.07.18 16 9,5 0,31 0,11 2,3 11 0,20 0,0
4 р.Бистриця Надвірнянська, с.Черніїв 09.07.18 16 9,8 0,17 0,073 1,7 8,8 0,13 0,0
5 р.Бистриця Солотвинська, с.Скобичівка 09.07.18 16 9,7 0,21 0,082 2,0 9,4 0,16 0,0
6 р.Лімниця,

с.Вістова

23.07.18 17 9,8 0,25 0,046 1,7 9,7 0,11 0,0
7 р.Луква, с.Боднарів 23.07.18 17 9,6 0,36 0,10 2,5 13 0,23 0,0
8 р.Ворона,

смт Отинія

17.07.18 17 9,1 0,4 0,20 2,4 16 0,21 0,0
9 р.Любіжня,

С.Делятин

09.07.18 16 9,5 0,21 0,13 2,6 15 0,16 0,0

 

Інформаційний бюлетень про стан поверхневих вод в басейні річки Дністер у ІІ кварталі 2018 року

1 Мережа пунктів спостережень, кількість відібраних проб та виконаних вимірювань

Програмою державного моніторингу довкілля в частині проведення Держводагентством України моніторингу поверхневих вод, в басейні річки Дністер затверджено 54 пункти спостережень, з них 19 – розташовано в основному руслі річки, а 35 створів – на 26 притоках.

Серед загальної кількості створів 11 розташовано в районах питних водозаборів, 4 – на водних об’єктах, що використовуються для сільськогосподарських та технічних потреб, 7 – транскордонних створів, а решта створів спостережень враховують антропогенне навантаження на водні об’єкти.

У ІІ кварталі в басейні р.Дністер лабораторіями відібрано 88 проб поверхневих вод для визначення гідрохімічних показників та 42 проби – для визначення радіологічних показників. Всього проведено визначення 2852 показників якості води.

2 Якісний стан водних об’єктів

Визначені протягом кварталу концентрації забруднюючих речовин у поверхневих водах порівнюються до рибогосподарських нормативів («Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций  (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия(ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов», 1990; «Правила охраны поверхностных вод», 1991).

Стану поверхневих вод по руслу Дністра

Згідно даних лабораторних досліджень, проведених в ІІ кварталі 2018 року, поверхневі води річки Дністер, в основному, задовільної якості. Для аналізу змін стану вод по руслу річки виділено основні показники якості води – азот амонійний, ХСК, БСК5, фосфат-іони. Побудовано графіки змін цих показників та встановлено в яких створах спостерігалися найбільші концентрації забруднюючих речовин.

Аналіз графічних матеріалів показує, що найвищий вміст азоту амонійного і фосфат-іонів зафіксований у створі в с.Розвадів (1191 км) та в с.Журавно (1159 км) і в порівнянні з відповідним періодом минулого року ці значення зросли в 1,1 – 2,3 рази.

Показники, що характеризують органічне забруднення є найвищими у створах в с.Устечко (968 км) та на Дністровському водосховищі (783 км), де встановлений питний водозабір м.Кам’янець-Подільський. Так, показник БСК5 в цих створах рівний 1,4 ГДК, а в створі на Дністровському водосховищі показник ХСК в порівнянні з відповідним періодом минулого року зріс в 1,2 рази.

Азот амонійний

 

Біохімічне споживання кисню

 

Хімічне споживання кисню

 

Фосфат-іони

Притоки Дністра

Серед приток Дністра забрудненими є р.Серет та р.Нічлава, де показники БСК5 рівні 1,7 ГДК та 2,1 ГДК. В р.Нічлава, крім того, високими є показники: ХСК рівне 29,8 мгО/дм3, азот амонійний – 1,9 ГДК, фосфат-іони – 3 ГДК. Причиною такого забруднення є скид недостатньо очищених стоків Борщагівського КП ДП «Техніка».

У ІІ кварталі погіршився стан води за всіма показниками у р.Зубра, яка

знаходиться під впливом господарсько-побутових стоків Сихівського району м.Львів. Встановлено, що в порівнянні з І кварталом збільшилися показники: ХСК у 2,5 рази, БСК5 в 2,8 рази, азот амонійний в 3,6 рази, вміст розчиненого у воді кисню був нижче норми і становив 3,7 мгО2/дм3 при ГДК ≥ 4 мгО2/дм3.

Найбільш забрудненою є р.Саджава, яка знаходиться під антропогенним тиском Долинського ВУВКГ та ТзОВ «Уніплит». В ІІ кварталі показники ХСК та БСК5 хоча і зменшилися в 1,5 рази, але і надалі залишаються дуже високими: показник ХСК рівний 391 мгО2/дм3, БСК5 рівне 110 мгО/дм3, що становить 48,7 ГДК, вміст розчиненого кисню становив 3,7 мгО2/дм3.

Питні водозабори

Стан води у створах, що є джерелами питного водопостачання, задовільний, вміст забруднюючих речовин в порівнянні з попереднім кварталом майже не змінився. У зв’язку з підвищенням температурного фону повітря спостерігається тенденція незначного підвищення вмісту азоту амонійного та зниження вмісту розчиненого у воді кисню.

В питному водозабором м.Одеса, смт.Біляївка, зафіксовано високе значення показника ХСК, рівне 1,4 ГДК. Проте такі значення ХСК є характерними для створу в смт.Біляївка. В питному водозаборі м.Кам’янець-Подільський значення БСК, в порівнянні з відповідним періодом минулого року, збільшилося і рівне 1,8 ГДК.

Транскордонні створи спостережень

На р.Дністер розташовано 7 транскордонних пунктів спостереження. Три з них, а саме: с.Наславча, м.Могилів-Подільський та с.Цикинівка – до входу дністровських вод на територію Республіки Молдова та 4 – на притоках Дністра на території Одеської області, після виходу.

У створах в с.Наславча та с.Цикинівка спостерігалися незначні перевищення  по вмісту нітрит-іонів, концентрація яких становила 1,1 ГДК. В порівнянні з відповідним періодом минулого року значення решти показників незначно зросли, але всі вони були в межах ГДК.

На території Одеської області у створі на р.Кучурган зафіксовано перевищення показника ХСК, значення якого рівне 5,8 ГДК, вміст азоту амонійного рівний 6,7 ГДК, розчинений у воді кисень відсутній. Ця річка знаходиться під антропогенним впливом стоків Одеського консервного заводу дитячого харчування.

 Висновки

Аналіз гідрохімічних досліджень проведених у ІІ кварталі 2018 року засвідчив, що поверхневі води річки Дністер в місцях питних водозаборів та на більшості транскордонних ділянок відповідають діючим нормативам вмісту забруднюючих речовин в поверхневих водах. Найбільший антропогенний вплив зазнають річки басейну Дністра – Серет, Нічлава, Зубра, Саджава та Кучурган. Основними забруднювачами поверхневих вод є недостатньо очищені стічні води підприємств виробничої та житлово-комунальної галузі.

 Платні послуги

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1101 лабораторія моніторингу вод та грунтів проводить вимірювання показників якості підземних, зворотних і стічних вод та визначення властивостей грунтів.

Для підприємств-водокористувачів та орендарів ставкових рибоводних господарств лабораторія проводить визначення показників якості поверхневих та зворотних вод.

Для організацій, підприємств, землевласників, фермерських господарств, зацікавлених у веденні органічного сільського господарства та отриманні екологічно чистої продукції, підвищення врожайності сільськогосподарських культур, в економії коштів на використанні добрив, лабораторія моніторингу вод та грунтів виконує агрохімічне дослідження ґрунту з метою визначення його складу та фізико-хімічних властивостей, а саме:

  • гумус, азот амонійний та нітратний, фосфор;
  • мікроагрегатний і гранулометричний склад ґрунту;
  • залізо загальне, сульфати і хлориди;
  • кислотність і вологість ґрунту та інші показники, вказані у Сфері технічної компетентності лабораторії.