Моніторинг поверхневих вод та грунтів

Версія для друку Версія для друку

Лабораторія моніторингу вод та грунтів Дністровського басейнового управління водних ресурсів проводить моніторинг поверхневих вод згідно Програми державного моніторингу довкілля в частині здійснення Держводагентством України контролю якості поверхневих вод, а згідно Програми гідрогеолого-меліоративних робіт проводяться вимірювання показників проб ґрунтових, дренажних і поверхневих вод та грунтів на міжгосподарських еталонних осушних системах.

Лабораторія визнана компетентною у сфері визначення показників якості поверхневих, підземних і зворотних вод та грунтів – свідоцтво про визнання технічної компетентності № LB/06/18, чинно до 08 вересня 2020 року.

Моніторинг поверхневих вод

Об’єктами контролю якості поверхневих вод за гідрохімічними і радіологічними показниками є ріки Дністер і Прут та їх притоки, що протікають на території Івано-Франківської області.

Програмою Держводагентства України для спостережень за станом якості води затверджено 20 створів на 12 ріках, 17 з них у басейні р.Дністер та 3 – у басейні р.Прут. Створи встановлені таким чином, щоб спостереження за якістю води велись як на території Івано-Франківської області, так і на кордоні з Львівською, Тернопільською та Чернівецькою областями. На території області створи встановлені на ріках у місцях розташування потенційних забруднювачів води. Так, найбільшим споживачем води у області є комунальне підприємство «Івано-Франківськводоекотехпром», стічні води якого попадають у р.Бистриця і для визначення впливу стічних вод цього комунального підприємства на стан води в ріці Бистриця встановлено створ у с.Єзупіль. Для визначення впливу стічних вод Калуського промвузла встановлено створ на ріці Сівка у с.Войнилів, для встановлення впливу стоків деревообробного підприємства ТзОВ «Уніплит» та нафтопереробного підприємства ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття» спостереження ведуться за станом води у ріках Саджава та Ворона. У наш час швидкими темпами розвивається туристичний бізнес у Карпатах, збільшується кількість приватних відпочинкових комплексів, а отже і антропогенне навантаження на р.Прут. Тому, для спостереження за станом води у р.Прут відбираються проби у двох створах в містах Яремче та Коломия.

Проби води відбираються щоквартально, а у місцях розташування питних водозаборів м.Івано-Франківська – щомісячно. Щорічно виконується біля 3 тис. вимірювань показників якості води та понад 8 тис. вимірювань якості поверхневих, ґрунтових вод та грунтів на п’яти меліоративних системах.

Пункти спостережень за станом поверхневих вод

(створи, затверджені наказом Держводагентства України від 10.02.2015 № 14 із змінами, внесеними наказом Держводагентства від 31.08.2015 № 90)

Басейн р.Дністер

1 – р.Дністер, с.Сівка-Войнилівська

2 – р.Дністер, с.Перлівці

3 – р.Дністер, м.Галич

4 – р.Дністер, с.Устечко

5 – р.Свіча, с.Гошів

6 – р.Свіча, с.Міжріччя

7 – р.Сівка, смт.Войнилів

8 – р.Сівка, с.Сівка-Войнилівська

9 – р.Саджава, м.Долина

10 – р.Лімниця, с.Вістова

11 – Чечвинське водосховище, смт.Рожнятів

12 – р.Луква, с.Боднарів

13 – Бурштинське водосховище, м.Бурштин

14 – р.Бистриця смт.Єзупіль

15 – р.Бистриця Солотвинська, с.Скобичівка

16 – р.Бистриця Надвірнянська, с.Черніїв

17 – р.Ворона, смт.Отинія

Басейн р.Прут

18 – р.Прут, м.Яремче

19 – р.Прут, м.Коломия

20 – р.Любіжня, смт.Делятин

Перелік показників якості поверхневих вод

Температура (в градусах)

Запах (в балах)

Кольоровість (в градусах)

Прозорість (по Снеллену)

Сухий залишок, мг/дм3

Завислі речовини, мг/дм3

Водневий показник (pH)

Лужність, мг-екв/дм3

Жорсткість, мг-екв/дм3

Кальцій, мг/дм3

Магній, мг/дм3

Калій + натрій, мг/дм3

Амоній солевий, мг/дм3

Нітрити, мг/дм3

Нітрати, мг/дм3

Хлориди, мг/дм3

Сульфати, мг/дм3

Розчинений кисень, мгО2/дм3

Біохімічне споживання кисню (БСК), мгО2/дм3

Хімічне споживання кисню (ХСК), мгО/дм3

Залізо загальне, мг/дм3

Мідь, мг/дм3

Хром загальний, мг/дм3

Хром (ІІІ), мг/дм3

Хром (VI), мг/дм3

Марганець, мг/дм3

Нафтопродукти, мг/дм3

Феноли, мг/дм3

СПАР, мг/дм3

Фосфати, мг/дм3

Бікарбонати, мг/дм3

Цезій – 137, пКі/дм3

Стронцій – 90, пКі/дм3

 

Перелік показників якості ґрунтових вод

Водневий показник (pH)

Завислі речовини, мг/дм3

Запах (в балах)

Кольоровість (в градусах)

Прозорість (по Снеллену)

Жорсткість, мг-екв/дм3

Кальцій, мг/дм3

Магній, мг/дм3

Калій + натрій, мг/дм3

Лужність, мг-екв/дм3

Сухий залишок, мг/дм3

Азот амонійний, мг/дм3

Нітрити, мг/дм3

Нітрати, мг/дм3

Хлориди, мг/дм3

Сульфати, мг/дм3

Залізо загальне, мг/дм3

Залізо (ІІІ), мг/дм3

Залізо (ІІ), мг/дм3

Фосфати, мг/дм3

Бікарбонати, мг/дм3

Перелік показників складу та фізико-хімічних властивостей грунтів

Амоній нітратний та амонійний, мг/кг ґрунту

Органічна речовина, %

Фосфору рухомі сполуки, мг/кг ґрунту

Нітрат-іони, мг/кг ґрунту

Сума поглинутих основ, ммоль/100 г ґрунту

Водневий показник солевої та водної витяжки, од. рН

Кислотність гідролітична, ммоль/ 100 г ґрунту

Вологість сумарна, %

Щільність часток ґрунту, г/см3

Заліза рухомі сполуки, мг/100 г ґрунту

Алюміній обмінний, ммоль/100 г ґрунту

Марганець обмінний, мг/кг ґрунту

Кальцій та магній, ммоль/100 г ґрунту

Сульфат-іони водної витяжки, ммоль/100 г ґрунту

Хлорид-іони водної витяжки, ммоль/100 г ґрунту

Ємність катіонного обміну, ммоль/100 г ґрунту

Гранулометричний склад, %

Мікроагрегатний склад ґрунту, %

Характеристика стану вод басейну Дністра та Прута на території Івано-Франківської області у червні 2018 року

У червні відібрано та проаналізовано 6 проб поверхневих вод.

В районах питних водозаборів відібрано 2 проби: р.Бистриця Надвірнянська в с.Черніїв та р. Бистриця Солотвинська в с.Скобичівка.

Крім того, відібрані проби:

– р.Дністер, с.Перлівці;

– р.Дністер, м.Галич;

– р.Бистриця, с.Єзупіль;

– Бурштинське водосховище.

Відповідно до розпорядження КМ України № 94-р від 20.01.2016 нормативи ДСанПіН № 4630-88 для поверхневих вод водних об’єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування з 01.01.2017 втратили чинність. Тому, визначені протягом місяця концентрації забруднюючих речовин у поверхневих водах до цих нормативів не порівнюються і оцінка стану водних об’єктів проводилася відповідно до Методики екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями.

Стан води в річках, що є джерелами питного водопостачання, задовільний, вміст забруднюючих речовин в порівнянні з травнем майже не змінився . Відповідно до Методики екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями води в річках є ІІ класу якості, 2 категорії і за станом є «добрі», за ступенем чистоти – «чисті».

В річках, проби з яких відбираються щомісячно, в порівнянні з відповідним періодом минулого року показники якості води змінилися незначно і загальний стан річок задовільний.

У створах в с.Перлівці та в м.Галич, встановлених на р.Дністер, незначно знизився вміст розчиненого у воді кисню, у створі в м. Галич підвищилося значення показників ХСК та БСК5. Відповідно до Методики екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями води в цих річках є ІІ класу якості, 3 категорії і за їх станом є «добрі», за ступенем чистоти – «досить чисті».

Стан води в р.Бистриця в порівнянні з попереднім кварталом погіршився. Незначно зросло значення показника БСК, вміст фосфат-іонів, амоній-іонів та заліза. Відповідно до Методики екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями, води в річці є ІІІ класу якості 4 категорії і за їх станом є «задовільні», за ступенем чистоти – «слабко забруднені».

В Бурштинському водосховищі підвищилося значення показників ХСК та БСК5, проте знизився вміст фосфат-іонів. Відповідно до Методики екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями, води в річці є ІІІ класу якості 4 категорії і за їх станом є «задовільні», за ступенем чистоти – «слабко забруднені».

Результати виконаних протягом червня 2018 року лабораторних досліджень за основними показниками наведені в таблиці.

  

Інформація про стан води річок басейну Дністра та Прута

в межах Івано-Франківської області у червні 2018 року

 

№ з/п Назва створу Дата відбору t ºС Фактичні величини основних показників якості води
Р-ний кисень, мгО2/дм3 Амоній-іон, мг/дм3 Фосфат-іон, мг/дм3 БСК5, мгО/дм3 ХСК, мг/дм3 Залізо, мг/дм3 Марга-нець, мг/дм3
1 2 3 4 5 6 7 8 9   10
Норматив Нормативи ЕБВО від 30.07.2012
    1,29 2,15 3,0 50,0    
Басейн р.Дністер
1 р.Дністер,

с.Перлівці

11.06.18 15 9,7 0,32 0,12 2,9 18 0,20 0,086
2 р.Дністер,

м.Галич

11.06.18 15 9,5 0,53 0,19 3,0 17 0,27 0,0
3 Бурштинське водосховище 11.06.18 17 9,2 0,7 0,32 3,2 23 0,17 0,0
4 р.Бистриця Надвірнянська, с.Черніїв 04.06.18 14 9,9 0,29 0,11 1,8 10 0,15 0,0
5 р.Бистриця Солотвинська, с.Скобичівка 04.06.18 14 9,9 0,34 0,13 2,2 11 0,14 0,0
6 р.Бистриця,

с.Єзупіль

04.06.18 14 9,7 0,42 0,56 3,2 22 0,17 0,0

 

Платні послуги

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1101 лабораторія моніторингу вод та грунтів проводить вимірювання показників якості підземних, зворотних і стічних вод та визначення властивостей грунтів.

Для підприємств-водокористувачів та орендарів ставкових рибоводних господарств лабораторія проводить визначення показників якості поверхневих та зворотних вод.

Для організацій, підприємств, землевласників, фермерських господарств, зацікавлених у веденні органічного сільського господарства та отриманні екологічно чистої продукції, підвищення врожайності сільськогосподарських культур, в економії коштів на використанні добрив, лабораторія моніторингу вод та грунтів виконує агрохімічне дослідження ґрунту з метою визначення його складу та фізико-хімічних властивостей, а саме:

  • гумус, азот амонійний та нітратний, фосфор;
  • мікроагрегатний і гранулометричний склад ґрунту;
  • залізо загальне, сульфати і хлориди;
  • кислотність і вологість ґрунту та інші показники, вказані у Сфері технічної компетентності лабораторії.