Моніторинг поверхневих вод та грунтів

Версія для друку Версія для друку

Лабораторія моніторингу вод та грунтів Дністровського басейнового управління водних ресурсів проводить моніторинг поверхневих вод згідно Програми державного моніторингу вод  частині проведення Держводагентством спостережень на масивах поверхневих вод, забір води з яких щдійснюється для задоволення питних і гоподрсько-побутових потреб населення, а згідно Програми гідрогеолого-меліоративних робіт проводяться вимірювання показників проб ґрунтових, дренажних і поверхневих вод та грунтів на міжгосподарських еталонних осушних системах.

Лабораторія визнана компетентною у сфері визначення показників якості поверхневих, підземних і зворотних вод та грунтів – свідоцтво про визнання технічної компетентності № LB/06/18, чинно до 08 вересня 2020 року.

Моніторинг поверхневих вод

Об’єктами контролю якості поверхневих вод за гідрохімічними і радіологічними показниками є ріки Дністер і Прут та їх притоки, що протікають на території Івано-Франківської області.

Програмою Держводагентства України для спостережень за станом якості води затверджено 6 створів, 4 з них у басейні р.Дністер та 2 – у басейні р.Прут. 

Проби води відбираються щомісяця.

Пункти спостережень за станом поверхневих вод

(створи, затверджені наказом Держводагентства України від 18.01.2019 № 30)

 

Басейн р.Дністер

1 – р.Свіча, с.Княжолука

2 – р.Лімниця, с.Вістова

3 – р.Бистриця Солотвинська, с.Скобичівка

4 – р.Бистриця Надвірнянська, с.Березівка

Басейн р.Прут

1 – р.Прут, м.Яремче

2 – р.Прут, с. Шепарівці

Перелік показників якості поверхневих вод

Температура (в градусах)

Запах (в балах)

Кольоровість (в градусах)

Прозорість (по Снеллену)

Сухий залишок, мг/дм3

Завислі речовини, мг/дм3

Водневий показник (pH)

Лужність, мг-екв/дм3

Жорсткість, мг-екв/дм3

Кальцій, мг/дм3

Магній, мг/дм3

Калій + натрій, мг/дм3

Амоній солевий, мг/дм3

Нітрити, мг/дм3

Нітрати, мг/дм3

Хлориди, мг/дм3

Сульфати, мг/дм3

Розчинений кисень, мгО2/дм3

Біохімічне споживання кисню (БСК), мгО2/дм3

Хімічне споживання кисню (ХСК), мгО/дм3

Залізо загальне, мг/дм3

Мідь, мг/дм3

Хром загальний, мг/дм3

Хром (ІІІ), мг/дм3

Хром (VI), мг/дм3

Марганець, мг/дм3

Нафтопродукти, мг/дм3

Феноли, мг/дм3

СПАР, мг/дм3

Фосфати, мг/дм3

Бікарбонати, мг/дм3

Цезій – 137, пКі/дм3

Стронцій – 90, пКі/дм3

 

Перелік показників якості ґрунтових вод

Водневий показник (pH)

Завислі речовини, мг/дм3

Запах (в балах)

Кольоровість (в градусах)

Прозорість (по Снеллену)

Жорсткість, мг-екв/дм3

Кальцій, мг/дм3

Магній, мг/дм3

Калій + натрій, мг/дм3

Лужність, мг-екв/дм3

Сухий залишок, мг/дм3

Азот амонійний, мг/дм3

Нітрити, мг/дм3

Нітрати, мг/дм3

Хлориди, мг/дм3

Сульфати, мг/дм3

Залізо загальне, мг/дм3

Залізо (ІІІ), мг/дм3

Залізо (ІІ), мг/дм3

Фосфати, мг/дм3

Бікарбонати, мг/дм3

Перелік показників складу та фізико-хімічних властивостей грунтів

Амоній нітратний та амонійний, мг/кг ґрунту

Органічна речовина, %

Фосфору рухомі сполуки, мг/кг ґрунту

Нітрат-іони, мг/кг ґрунту

Сума поглинутих основ, ммоль/100 г ґрунту

Водневий показник солевої та водної витяжки, од. рН

Кислотність гідролітична, ммоль/ 100 г ґрунту

Вологість сумарна, %

Щільність часток ґрунту, г/см3

Заліза рухомі сполуки, мг/100 г ґрунту

Алюміній обмінний, ммоль/100 г ґрунту

Марганець обмінний, мг/кг ґрунту

Кальцій та магній, ммоль/100 г ґрунту

Сульфат-іони водної витяжки, ммоль/100 г ґрунту

Хлорид-іони водної витяжки, ммоль/100 г ґрунту

Ємність катіонного обміну, ммоль/100 г ґрунту

Гранулометричний склад, %

Мікроагрегатний склад ґрунту, %

Інформаційний бюлетень

про стан поверхневих вод в басейні річки Дністер у І кварталі 2019 року

 Мережа пунктів спостережень, кількість відібраних проб та виконаних вимірювань

Програмою державного моніторингу вод в частині проведення Держводагентством спостережень на транскордонних ділянках водотоків, визначених відповідно до міждержавних угод про співробітництво на транскордонних водних об’єктах, затвердженою наказом Держводагентства України від 18.01.2019 № 30, в басейні річки Дністер встановлено 7 транскордонних пунктів спостережень, з них 3 створи розташовано в основному руслі річки на території Чернівецької області, а 4 створи – на 4 притоках на території Одеської області.

Транскордонні створи спостережень, встановлені по руслу Дністра:

 1. р.Дністер, 658 км, ГАЕС, с.Наславча, н/б’єф;
 2. р.Дністер, 631 км, м.Могилів-Подільський;
 3. р.Дністер, 550 км, с.Цикинівка.

Транскордонні створи спостережень, встановлені на притоках Дністра:

 1. р.Білоч, 15 км, с.Шершенці;
 2. р.Кучурган, 6 км, с.Степанівка;
 3. р.Молокиш (Окни), 28 км, с.Лабушне;
 4. р.Ягорлик, 20,2 км, с.Артирівка.

Програмою державного моніторингу вод в частині проведення Держводагентством спостережень на масивах поверхневих вод, забір води з яких здійснюється для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення, затвердженою наказом Держводагентства України від 18.01.2019 №30, в басейні річки Дністер встановлено 19 пунктів спостережень, з них 6 розташовано в основному руслі річки, а 13 створів – на 11 притоках Дністра.

Створи спостережень, встановлені по руслу Дністра:

 1. р.Дністер, 936 км, м.Заліщики;
 2. р.Дністер, 900 км, с.Митків;
 3. р.Дністер, 826 км, м.Хотин;
 4. р.Дністер, 783 км, Дністровське вдсх.;
 5. р.Дністер, 708 км, Дністровське вдсх., с.Кормань;
 6. р.Дністер, 20 км, смт.Біляївка.

Створи спостережень, встановлені на притоках Дністра:

 1. р.Стрий, 78 км, с.Верхнє Синьовидне;
 2. р.Луг, 18 км, м.Ходорів;
 3. р.Слониця, 23 км, м.Трускавець;
 4. р.Свіча, 57 км, с.Княжолука;
 5. р.Лімниця, 30 км, с.Вістова;
 6. р.Бистриця Солотвинська, 18 км с.Скобичівка;
 7. р.Бистриця Надвірнянська, 16 км, с.Березівка;
 8. р.Стрипа, 34 км, м.Бучач;
 9. р.Серет, 211 км, Горишньо-Івачівське вдсх., с.Горішньо-Івачів;
 10. р.Серет, 180 км, Тернопільське вдсх., м.Тернопіль;
 11. р.Серет, 81 км, м.Чортків;
 12. р.Нічлава, 35 км, Борщівське вдсх., м.Борщів;
 13. р.Збруч, 137 км, м.Підволочиськ.

У І кварталі в басейні р.Дністер лабораторіями для досліджень відібрано 68 проб поверхневих вод та 59 проб з меліорованих/зрошуваних земель. Всього проведено визначення 2809 показників якості води та грунтів.

Стан поверхневих вод по руслу Дністра

На руслі р.Дністер встановлено 9 створів спостережень, з них 3 належать до транскордонних, а 6 розташовано в місцях водозаборів для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення.

Згідно даних лабораторних досліджень, проведених в І кварталі 2019 року, поверхневі води річки Дністер, в основному, задовільної якості. Для аналізу змін стану вод по руслу річки виділено основні показники якості води – азот амонійний, ХСК, БСК5, фосфат-іони. Побудовано графіки зміни значень цих показників та встановлено в яких створах спостерігалися найбільші концентрації забруднюючих речовин.

Азот амонійний

Аналіз графічних матеріалів показує, що вміст азоту амонійного по руслу Дністра майже не змінюється і знаходиться в межах від 0,055 мг/дм3 у створі в с.Наславча (658 км) до 0,14 мг/дм3 у питному водозаборі м.Кам’янець- Подільський (783 км).

Максимальне значення азоту амонійного зафіксовано у питному водозаборі м.Одеса у створі в смт.Біляївка (20 км) і становить 0,45 мг/дм3, що у 1,2 рази більше порівняно з попереднім кварталом.

Фосфат-іони

Вміст фосфатів у всіх створах не є високим. Мінімальні значення зафіксовані у створах в с.Кормань (708 км) та с.Наславча (658 км) і становлять 0,06 мг/дм3. Максимальні значення зафіксовані у створах в м.Заліщики (936 км) та с.Біляївка (20 км) і становлять 0,16 мг/дм3 та 0,18 мг/дм3 відповідно.

Біохімічне споживання кисню

Майже незмінними вздовж течії залишаються значення показників, що характеризують органічне забруднення води.

Середньоквартальна концентрація показника біохімічного споживання кисню коливається від 1,9 мгО2/дм3 у створі в с.Митків (900 км) до 2,9 мгО2/дм3 у створі питного водозабору м.Кам’янець-Подільський на Дністровському водосховищі (783 км).

Хімічне споживання кисню

Середньоквартальні значення концентрації хімічного споживання кисню коливаються від 12,3 мгО2/дм3 у створі питного водозабору м.Кам’янець-Подільський на Дністровському водосховищі (783 км) до 14,9 мгО2/дм3 у створі в с.Цикинівка (550 км).

Максимальне значення показника хімічного споживанння кисню зафіксовано у створі в с.Біляївка (20км) і становить 31,7 мгО2/дм3.

Висновок

Узагальнивши результати лабораторних досліджень у всіх створах, встановлених на руслі р.Дністер, можна зробити висновок, що максимальні середньоквартальні значення спостерігаються у створі в с.Біляївка Одеської області (20 км) по всіх показниках.

Стан поверхневих вод у притоках річки Дністер

На 15 притоках р.Дністер встановлено 17 створів спостережень. З них 4 створи належать до транскордонних, а 13 розташовано в місцях водозаборів для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення.

Згідно даних лабораторних досліджень, проведених в І кварталі 2019 року, якісний стан води в притоках р.Дністер є задовільним.

Азот амонійний

Вміст азоту амонійного у притоках Дністра коливається від 0,06 мг/дм3 у створі на р.Кучурган в с.Степанівка (6 км) до 0,47 мг/дм3 у створі в с.Лабушне на р.Окни (28 км)

Максимальні значення азоту амонійного серед всіх досліджених проб, спостерігаються на притоках Дністра, які протікають територією Львівської області і коливаються від 0,67 мг/дм3 у створі на р.Слониця в районі питного водозабору м.Трускавець (23 км) до 0,87 мг/дм3 у створі на р.Луг в м.Ходорів (18 км).

Фосфат-іони

Вміст фосфатів у всіх створах не є високим. Мінімальні значення зафіксовані у створах в м.Трускавець на р.Слониця (23 км) та в с.Верхнє Синьовидне на р.Стрий (78 км) і становлять 0,003 мг/дм3 та 0,01 мг/дм3 відповідно. Максимальне середньоквартальне значення спостерігається на р.Серет у м.Чортків (81 км) і становить 0,75 мг/дм3.

 

Показники органічного забруднення (біохімічне та хімічне споживання кисню)

Відносно низькі середньоквартальні значення біохімічного та хімічного споживання кисню, що характеризують органічне забруднення, спостерігаються на притоках Дністра, що протікають Львівською та Івано-Франківською областями.

Мінімальне середньоквартальне значення біохімічного споживання кисню спостерігається в районі питного водозабору м.Трускавець на р.Слониця (23 км) і становить 0,63 мгО2/дм3.

Середньоквартальні концентрації хімічного споживання кисню коливаються від 6,20 мгО/дм3 на р.Бистриця Надвірнянська в с.Березівка (16 км) до 10,2 мгО2/дм3 на р.Луг в м.Ходорів (18 км).

Максимальні значення показників, що характеризують органічне забруднення, спостерігаються на притоках Одеської області. Значення БСК5 рівне 9,0 мгО2/дм3 у створі в с.Степанівка на р.Кучурган (6 км), а показник ХСК рівний 75,8 мгО/дм3 у створі в с.Лабушне на р.Окни (28 км).

Біохімічне споживання кисню

Хімічне споживання кисню

 

Висновок

Аналіз графічних матеріалів показує, що найвищі середньоквартальні значення азоту амонійного спостерігаються у притоках Дністра на території Львівської області, найвищий вміст спостерігається у створі на річці Серет в м.Чортків (81 км) Тернопільської області.

 Платні послуги

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1101 лабораторія моніторингу вод та грунтів проводить вимірювання показників якості підземних, зворотних і стічних вод та визначення властивостей грунтів.

Для підприємств-водокористувачів та орендарів ставкових рибоводних господарств лабораторія проводить визначення показників якості поверхневих та зворотних вод.

Для організацій, підприємств, землевласників, фермерських господарств, зацікавлених у веденні органічного сільського господарства та отриманні екологічно чистої продукції, підвищення врожайності сільськогосподарських культур, в економії коштів на використанні добрив, лабораторія моніторингу вод та грунтів виконує агрохімічне дослідження ґрунту з метою визначення його складу та фізико-хімічних властивостей, а саме:

 • гумус, азот амонійний та нітратний, фосфор;
 • мікроагрегатний і гранулометричний склад ґрунту;
 • залізо загальне, сульфати і хлориди;
 • кислотність і вологість ґрунту та інші показники, вказані у Сфері технічної компетентності лабораторії.