Щорічно 22 березня світова спільнота відзначає Всесвітній День води

Цьогорічна тематика Всесвітнього дня води – “Підземні води – зробити невидиме видимим”.
Підземні води – це води, які залягають у тріщинах та пустотах земної кори. Сюди відносяться – джерела, гейзери, артезіанські та термальні води.
Водні ресурси є національним багатством кожної країни, однією з природних основ її економічного розвитку. Вони забезпечують усі сфери життя і господарської діяльності людини.
Руйнування інфраструктури, пов’язаної з водопостачанням та водовідведенням, хімічне забруднення, відключення електроенергії об’єктів, що скидають стічні води внаслідок бойових дій, на сьогодні становлять загрозу не тільки для водних ресурсів, але для екосистем в цілому.
Попри складну ситуацію, викликану війною в Україні, лабораторія моніторингу вод Західного регіону Дністровського БУВР продовжує постійне спостереження за станом водних ресурсів басейну Дністра. Адже від якості води залежить життя і здоров’я населення.
Саме тому здійснюється дослідження проб води, відібраних на масивах поверхневих вод, які використовуються для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення. Для аналізу відбираються проби води з річок Бистриця Надвірнянська і Бистриця Солотвинська, Лімниця та Свіча, які є джерелами питного водопостачання м. Івано-Франківськ, м. Калуша та м. Долина.
Результатами лабораторних досліджень перевищень граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин не зафіксовано, вода в цих річках є чистою.
Також здійснюється контроль антропогенного навантаження на річки, досліджується вплив виробничих, комунально-побутових та сільськогосподарських підприємств. З цією метою у пробах води визначається вміст біогенних елементів, показники органічного забруднення, вміст пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук і металів.
Якість води під надійним контролем!