Попередження про зміну гідрологічної ситуації

У зв’язку з очiкуваними значними опадами, 18 – 19 серпня на рiчках басейну Прута  очiкується змiна гiдрологiчного режиму з пiдйомами рiвнiв води на 0,2 – 0,8 м над сьогоднiшнiми 17 серпня на 08 год.(без негативних наслiдкiв). В мiсцях проходження сильних злив буде вiдбуватися формування значного схилового та мiсцевого стоку.