Попередження про зміну гідрологічної ситуації

За повідомленням Івано-Франківського обласного гідрометцентру, 30 – 31 сiчня на р.Свiж – с.Букачiвцi (Iвано-Франкiвська область)
очiкується продовження пiдвищення рiвня води на 0,1 – 0,5 м над поточними вiдмiтками, можливий вихiд води та затоплення заплави (жовтий рiвень небезпеки).