Об’єднання зусиль заради безпеки водних ресурсів

Дністровське басейнове управління водних ресурсів та Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу підписали Меморандум про співробітництво, метою якого є об’єднання зусиль і можливостей у напрямі розвитку інноваційної діяльності, вдосконалення умінь і навичок, професійних, світоглядних і громадянських якостей в процесі співпраці з урахуванням перспектив розвитку суспільства, науки, техніки, технологій, тощо.
Так, в межах Меморандуму сторони домовилися, що концентруватимуть своє практичне партнерство довкола вирішення проблем підвищення рівня екологічної безпеки водних ресурсів, моніторингу довкілля, реалізації природоохоронних заходів, застосуванню нових технологій сталого розвитку, сприянню розробці і реалізації інноваційних всеукраїнських та міжнародних екологічних проєктів.
Меморандум про співпрацю своїми підписами скріпили в.о. начальника управління Віталій Андрійчук та ректор ІФНТУНГ Ігор Чудик.
Керівництво обох сторін переконане, що цей документ стане важливим кроком на шляху поглиблення співпраці.
Завдяки наявності у Дністровському БУВР висококваліфікованих фахівців та обладнання, а у ІФНТУНГ потужного професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів та студентів, ця спільна робота дозволить налагоджувати та розвивати науково-виробничі стосунки в сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.
Очікується, що окреслена взаємодія підписантів може формалізуватися й у низці спільних заходів в тому числі із використанням лабораторії моніторингу вод Західного регіону, створенні робочих груп з питань впровадження нових проєктів інноваційного розвитку з метою їх реалізації у сфері ефективного використання та збереження водних ресурсів та ін.
Після підписання Меморандуму ректор ІФНТУНГ Ігор Чудик та голова Басейнової ради Дністра, професор кафедри екології Факультету природничих наук Олег Мандрик ознайомились з роботою лабораторії моніторингу вод Західного регіону Дністровського БУВР.