Лабораторія моніторингу вод розширила сферу діяльності

Лабораторія моніторингу вод Західного регіону Дністровського БУВР розширила сферу діяльності та підтвердила технічну компетентність щодо процесів вимірювань показників якості питної води в частині визначення фізико-хімічних та санітарно-токсикологічних показників.
Дані дослідження  сприятимуть встановленню рівня безпечності та якості питної води, призначеної для споживання людиною.
У пробах будуть визначатися  санітарно-хімічні показники, зокрема водневий показник рН, органолептичні характеристики, солевий склад, поліфосфати, аніонні поверхнево-активні речовини та ряд інших показників. Окрім того, хроматографічним і спектрометричним методами буде визначено вміст пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук та встановлено елементний склад води.
Бережіть себе і своє здоров’я! Будьте впевненими у якості питної води, яку ви споживаєте.