Фахівцями лабораторії моніторингу вод Західного регіону здійснено повторний відбір проб в зоні кризової ситуації

Фахівцями лабораторії моніторингу вод Західного регіону Дністровського БУВР 02.10.2023 здійснено відбір проб в зоні кризової ситуації, що сталася в Надвірнянському районі 30 вересня в результаті розгерметизації трубопроводу, що призвело до виливу нафтопродуктів у річку Стримба.
Повторно відібрано пробу води з р. Стримба в с. Стримба, а для встановлення розмірів забруднення поверхневих водних об’єктів – з р. Ворона, 100 м нижче гирла р. Стримба.
Визначено вміст нафтопродуктів, синтетичних поверхнево-активних речовин та показник хімічного споживання кисню. У порівнянні з дослідженням проби води, відібраної 30 вересня, встановлено зменшення концентрації нафтопродуктів з 7,7 мг/дм3 до 3,2 мг/дм3 в р. Стримба, що у 10,6 раза перевищує встановлені гігієнічні нормативи якості води водних об’єктів для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення та у 64 рази вище гранично допустимих концентрацій для води рибогосподарських водойм.
У р. Ворона нафтопродуктів не виявлено. Показники хімічного споживання кисню та вмісту синтетичних поверхнево-активних речовин в обох річках не перевищують граничнодопустимі концентрації.
Спостереження будуть продовжені.