Використання водних ресурсів

Версія для друку Версія для друку

За даними звітності за формою № 2ТП-водгосп (річна) по Івано-Франківській області в 2021 році було забрано із поверхневих водних  об’єктів і  підземних  джерел   91,04  млн м3 свіжої води, що на 11,01 млн м3 більше у порівнянні з 2020 роком.

Область Забрано води із природних водних об’єктів /млн м3/
 

Всього

 

в тому числі :
поверхневі підземні
2020 р 2021 р +,- 2020 р 2021 р +,- 2020 р 2021 р +,-
Ів-Франківська  в т.ч.

промисловість

сільське г-во

житл-ком.госп.

інші

80,03

 

44,56

7,59

26,4

1,48

91,04

 

56,35

7,04

26,08

1,57

+11,01

 

+11,79

-0,55

-0,32

+0,09

74,88

 

43,48

6,63

23,67

1,1

83,31

 

52,47

6,11

23,58

1,15

+8,43

 

+8,99

-0,52

-0,09

+0,05

5,15

 

1,08

0,96

2,73

0,38

7,73

 

3,88

0,93

2,50

0,42

+2,58

 

+2,80

-0,03

-0,23

+0,04

Збільшення забору свіжої води по області в 2021 році відбулося, в основному,  по промисловості (на 11,79 млн м3), а саме:

–  збільшення використання води теплоелектростанціями, а саме ДТЕК Бурштинська ТЕС м. Бурштин АТ «ДТЕК Західенерго» – на 7,252 млн м3 (із 21,96 млн м3 в 2020 р. до 29,208 млн м3 в 2021 р.) в зв’язку із збільшенням в 2021 р. виробітку електроенергії;

– збільшення використання води підприємствами добувної промисловості, а саме ПрАТ «Івано-Франківськцемент», яке в звітному році розпочало видобування декоративного та будівельного каменю вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю, для чого здійснило забір 0,856 млн м3 свіжої води;

– збільшення використання води підприємствами переробної промисловості, а саме ФО Гергелюк Х. І. – даний водокористувач в звітному році вперше прозвітував про водокористування (забір 2,358 млн м3 води для виробництва бетонних розчинів, готових для використання).

По галузях «сільське господарство, лісове та рибне господарство» та «водопостачання, каналізація, поводження з відходами»  спостерігається незначне зменшення заборів свіжої води – відповідна на 0,55 млн м3 та 0,32 млн м3.

Все ще значна кількість свіжої води, забраної із природних джерел,  була втрачена при її транспортуванні до водокористувачів в результаті фільтрації,  протічок, аварій в системах подачі води від місця забору до місця використання. За 2021 р. по області обсяг втрат води при транспортуванні становив 11,744 млн м3 або 12,9% від загального обсягу забраної води з водних  об’єктів. За 2020 рік обсяг втрат води при транспортуванні становив 12,003 млн м3 або 15,0% від загального обсягу забраної води з водних об’єктів. Найбільші втрати води при транспортуванні  допустили підприємства галузі «водопостачання, каналізація, поводження з відходами» – 8,359 млн м3 (або 71,18% від загальних втрат по області), з яких 8,311 млн м3 втрат  (або 70,77% від загальних втрат по області) припадає на водокористувачів галузі «забір, очищення та постачання води». Так, найбільші втрати допущено такими підприємствами, як: КП «Івано-Франківськводоекотехпром» – 6,814 млн м3 (35,41%); Тлумачкомунсервіс – 0,038 млн м3 (29,68%); КП «Водоканал» м. Долина – 0,526 млн м3 (29,65%); КП «Водоканал» м. Снятин – 0,034 млн м3 (26,77%); КП «Житловик» м. Бурштин – 0,132 млн м3 (26,29%); КП «Надвірнаводоканал» м. Надвірна – 0,138 млн м3 (24,17%); ДП «Рогатин-водоканал» – 0,055 млн м3 (22,91%).

За даними звітності про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) в 2021 р. в області було використано 81,883 млн м3 води, в т.ч. 10,924 млн м3 з підземних джерел. В 2020 р. було використано відповідно 66,68 млн м3 і 4,1 млн м3 води. На зміну обсягів використання води по області, в основному, вплинуло збільшення в 2021 р. в порівнянні з 2020 р. використання води підприємствами промисловості – на 11,653 млн м3 (на 7,415 млн м3 – підприємствами постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; на 3,636 млн м3 – підприємствами переробної  та  0,602 млн м3 – підприємствами добувної промисловості) та на 4,15 млн м3 підприємствами діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (ТОВ «Захід контракт» збільшив свою виробничу діяльність із надання в оренду вантажних автомобілів, внаслідок чого збільшив використання води  із 0,002 млн м3 в 2020 р. до 4,146 млн м3 в 2021 р.).

Разом із збільшенням використання води в 2021 р. збільшився обсяг скиду зворотних вод в поверхневі водні об’єкти області (на 1,102 млн м3 в порівнянні з минулим роком) і становив  60,552 млн м3.

 

 

 

Область

 

 

 

 

Скинуто зворотних вод у поверхневі водні об’єкти, млн м3

 

Всього в  тому  числі:
без очистки недостатньо очищених нормативно чистих (без очистки) норм. очищен.  на очисних спорудах
2020р 2021р 2020р 2021р 2020р 2021р 2020р 2021р 2020р 2021р
 

Івано-Франківська

 

59,45 60,552 0,027 1,340 1,279 5,623 6,760 52,487 52,485

На збільшення обсягів скиду «нормативно чистих без очищення» зворотних (стічних) вод  в поверхневі водні об’єкти  (на 1,137 млн м3) вплинули, в основному, такі підприємства, як: ПрАТ «Івано-Франківськцемент» (0,863 млн м3 нормативно чистих без очищення в 2021 р. проти 0,0 млн м3 в 2020 р.);  ДТЕК Бурштинська ТЕС м. Бурштин АТ «ДТЕК Західенерго» (2,174 млн м3 нормативно чистих без очищування в 2021 р. проти 1,613 млн м3 в 2020 р.).

Основними забруднювачами поверхневих водних об’єктів по області являються підприємства промисловості, сільського господарства та водопостачання, каналізації, поводження з відходами, а саме: ТОВ «Оператор ГТС України» Богородчанське ЛВУМГ КС Богородчани (0,011 млн м3 стоків без очищування); ПрАТ «Дятьківці» м. Коломия (0,009 млн м3 без очищування); ПрАТ «Коломийське заводоуправління будівельних матеріалів» (0,007 млн м3 без очищування); ПрАТ «Більшівці-Риба» Галицький р-н (0,899 млн м3 недостатньо очищених стоків); КП «Житлово-експлуатаційна контора» Брошнів-Осадської селищної ради ОТГ (0,155 млн м3 недостатньо очищених стоків); ТОВ «Уніплит» с-ще Вигода (0,102 млн м3 недостатньо очищених стоків); ­­­­КП «Тлумачкомунсервіс» (0,058 млн м3 недостатньо очищених стоків).

В 2021 р. в Івано-Франківській області відбулись наступні зміни за кількістю скидів забруднюючих речовин в поверхневі водні об’єкти в порівнянні з  2020 р.

 

По таніну – зменшено скид забруднювача на 31,5%  (на 68,7 кг –  із 218 кг  в   2020 р. до 149,3 кг в 2021 р.) за рахунок ТОВ «Світ шкіри»  (на 68,7 кг)  у зв’язку із зменшенням даним підприємством скиду зворотних (стічних) вод внаслідок скорочення  у звітному році виробничої діяльності.

 

По формальдегідах –  зменшено скид забруднювача на 23,4%  (на 275,5 кг –  із 1176,9 кг  в   2020 р. до 901,4 кг в 2021 р.) за рахунок:

  • ТОВ «Карпатнафтохім» м. Калуш – на 200,2 кг (із 266,2 кг в 2020 р. до 66 кг в 2021 р.);
  • КП «Івано-Франківськводоекотехпром» м. Івано-Франківськ – на 70 кг (із 891 кг в 2020 р. до 821 кг в 2021 р.) у зв’язку з зменшенням скиду стіяних вод.

 

По хрому загальному – зменшено скид забруднювача на 72,24%  (на 19 кг –  із 26,3 кг  в   2020 р. до 7,3 кг в 2021 р.) за рахунок:

  • КП «Івано-Франківськводоекотехпром» м. Івано-Франківськ – на 13 кг (із 15 кг в 2020 р. до 2 кг в 2021 р.) ;
  • ТОВ «Світ шкіри» м. Болехів – на 6 кг (із 11,3 кг в 2020 р. до 5,3 кг в 2021 р.) у зв’язку із зменшенням скиду зворотних (стічних) вод внаслідок скорочення у звітному році виробничої діяльності.

Обсяг скиду зворотних вод (забруднених і нормативно очищених,

по яких вираховувався обсяг забруднень) в поверхневі водні об’єкти та

обсяг забруднюючих речовин в складі зворотних ВОД за 2020 і 2021 роки

Назви  забруднюючих речовин  в складі скинутих

зворотних вод

Одиниці

виміру

Об’єм зворотних вод    без нормативно-чистих без очистки  та забруднюючих речовин   в  складі  зворотних  вод
2020 р. 2021 р.
 

Скид зворотних вод

 

млн.м3

53,827 53,792
 

Азот амонійний

т 50 41,7
 

БСК 5

-”- 292,9 286,5
 

Завислі речовини

-”- 505,4 530,5
 

Нітрати

-”- 1370,7 1416,8
 

Нітрити

-”- 7,4 6,5
 

Сульфати

-”- 4238 4261,5
 

Сухий залишок

-”- 33013,7 35596,4
 

Хлориди

-”- 10817,3 11380,4
 

ХСК

-”- 2036,3 2120,2
 

Азот загальний

кг 1,0
 

Залізо

-”- 6021,2 5823,2
 

Кальцій

-”- 137593 129106
 

Магній

-”- 18439 17515
 

Марганець

-”- 71 63
 

Мідь

-”- 67 64
 

Нафтопродукти

-”- 1284,1 1345,5
 

СПАР

-”- 2351,6 2243
 

Танін

-”- 218 149,3
 

Феноли

-”- 26,2 26,2
 

Формальдегіди

-”- 1176,9 901,4
 

Фосфати

-”- 138450,2 144730,3
 

Хром загальний

-”- 26,3 7,3
 

Цинк

-”- 379 379

В 2021 р. інструментальним обліком забезпечено забір води в обсязі 52,265 млн м3 або 57,41% від загального забору води з усіх джерел (у 2020 р. відповідно 51,439 млн м3 або 64,27% від загального забору води). Відсутні водомірні прилади на водозаборах таких підприємств, як: КП «Галичводоканал»  Галицької міськради, ДО «Резиденція «Синьогора»    с. Гута.

Обсяг стічних вод, що враховувались водомірними приладами, в  2021 році становить 54,063 млн м3 або 89,28% від загального обсягу відведених стоків у поверхневі водні об’єкти (в 2020 р. відповідно 53,985 млн м3 або 90,81%). Відсутні водомірні прилади на випусках зворотних вод таких підприємств, як: ДТЕК Бурштинська ТЕС м. Бурштин АТ «ДТЕК Західенерго», комунальне некомерційне підприємство «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської районної ради, ДП  «Калуська ТЕЦ-Нова» м. Калуш, ТОВ «Світ шкіри» м. Болехів, ТОВ «Свиспан Лімітед» Надвірнянська філія м. Надвірна, ПрАТ «Івано-Франківськцемент»  та інших.