Використання водних ресурсів

Версія для друку Версія для друку

За даними звітності за формою № 2ТП-водгосп (річна) по області в 2020 році було забрано із поверхневих водних  об’єктів і  підземних  джерел 80,03 млн.м3 свіжої води, що на 14,99 млн.м3 менше порівняно з 2019 роком.

Область Забрано води із природних водних об’єктів /млн.м3/
 

Всього

 

в тому числі :
поверхневі підземні
2019 р 2020 р +,- 2019 р 2020 р +,- 2019 р 2020 р +,-
Ів-Франківська  в т.ч.

промисловість

сільське г-во

житл-ком.госп.

інші

95,02

 

51,43

9,01

33,04

1,54

80,03

 

44,56

7,59

26,4

1,49

-14,99

 

-6,87

-1,42

-6,64

-0,05

89,09

 

50,89

8,03

29,16

1,01

74,88

 

43,48

6,63

23,67

1,1

-14,21

 

-7,41

-1,4

-5,49

+0,09

5,93

 

0,54

0,98

3,88

0,53

5,15

 

1,08

0,96

2,73

0,39

-0,78

 

+0,54

-0,02

-1,15

-0,14

Фактично по всіх галузях народного господарства обсяги забору свіжої води в  2020 р. зменшилися в порівнянні з попереднім роком.

На зменшення обсягів забору свіжої води по промисловості (на 6,87 млн.м3) вплинуло, головним чином, зменшення використання води теплоелектростанціями, а саме ДТЕК Бурштинська ТЕС м. Бурштин АТ «ДТЕК Західенерго» (із 30,51 млн.м3 в 2019 р. до 21,96 млн.м3 в 2020 р.) в зв’язку із зменшенням в 2020 р. виробітку електроенергії.

На зменшення обсягів забору свіжої води підприємствами  житлово-комунального господарства вплинуло, в основному, зменшення забору води КП «Водотеплосервіс» м. Калуш  (із 6,56 млн.м3 в 2019 р. до 4,325  млн.м3 в 2020 р.).

Все ще значна кількість свіжої води, забраної із природних джерел  була втрачена при її транспортуванні до водокористувачів в результаті фільтрації,  протічок, аварій в системах подачі води від місця забору до місця використання. За 2020 р. по області обсяг втрат води при транспортуванні становив 12,003 млн.м3 або 15,0% від загального обсягу забраної води з водних  об’єктів. За 2019 рік обсяг втрат води при транспортуванні становив 11,97 млн.м3 або 12,6% від загального обсягу забраної води з водних об’єктів. Найбільші втрати води при транспортуванні (8,45 млн.м3 або 71,25% від загальних втрат по області) допустили водокористувачі галузі житлово-комунального господарства.

За даними звітності про використання води за формою                     2ТП-водгосп (річна) в 2020 р. в області було використано 66,68 млн.м3 води, в т.ч. 4,1 млн.м3 з підземних джерел. В 2019 р. було використано відповідно 81,51 млн.м3 і 4,851 млн.м3 води. На зміну обсягів використання води по області вплинуло зменшення в 2020 р. в порівнянні з 2019 р. використання води підприємствами промисловості (на 8,72 млн.м3) та сільського господарства (на 5,18 млн.м3).

В 2020 р. зменшився обсяг скиду зворотних вод в поверхневі водні об’єкти області (на 1,63 млн.м3 в порівнянні з минулим роком) і становив  59,45 млн.м3.

 

 

 

Область

 

 

 

 

Скинуто зворотних вод у поверхневі водні б’єкти,млн.м3

 

Всього в  тому  числі:
без очистки недостатньо очищених нормативно чистих (без очистки) норм. очищен.  на очисних спорудах
2019р 2020р 2019р 2020р 2019р 2020р 2019р 2020р 2019р 2020р
 

Івано-Франківська

 

61,08 59,45 0,007 0,596 1,340 8,587 5,623 51,89 52,487

На збільшення обсягів скиду «недостатньо-очищених» зворотних (стічних) вод  в поверхневі водні об’єкти  (на 0,744 млн.м3) вплинуло, в основному, скидання недостатньо-очищених зворотних (стічних) вод на ПрАТ «Більшівці-Риба» Галицького р-ну в обсязі 0,899 млн.м3 внаслідок  перевищення ГДС по показнику «сульфати». Основними забруднювачами поверхневих водних об’єктів по області в басейні р. Дністра являються підприємства промисловості та сільського господарства, а саме: ТОВ «Уніплит» с-ще Вигода (0,112 млн.м3 недостатньо очищених стоків); ПрАТ «Більшівці-Риба» Галицький р-н (0,899 млн.м3 недостатньо очищених стоків).

Зменшення обсягів скиду «нормативно чистих (без очистки)» стоків на (на 2,964 млн.м3) відбулося, в основному, за рахунок сільськогосподарських підприємств   (на 2,291 млн.м3), а саме:  ПрАТ «Більшівці-Риба» Галицький р-н (скинуло 0,899 млн.м3 недостатньо очищених стоків); ПП «Плесо Прут» с. Марківці Тисменицького р-ну (в 2019 р. скинуло 0,810 млн.м3 нормативно чистих (без очистки), а в звітному році не робило скиду); ТОВ «Рибгосп Бурштинський» м. Бурштин (в 2019 р. скинуло 0,2 млн.м3 нормативно чистих (без очистки), а в звітному році не здійснював виробничу діяльність).

В 2020 р. в Івано–Франківській області відбулись наступні зміни по кількості скидів забруднюючих речовин в поверхневі водні об’єкти в порівнянні з  2019 р.

По сульфатах – збільшено скид на 29,75%  (на 1135,9 т –  із 3818 т  в   2019 р. до 4953,9 т в 2020 р.), в основному, за рахунок:

  • КП «Івано-Франківськводоекотехпром» м. Івано-Франківськ – на 313,3 т (із 1340т в 2019 р. до 1653,3 т в 2020 р.), яке в 2020 р. прийняло на очистку більше фільтрату зі сміттєзвалища;
  • ПрАТ «Більшівці-Риба» Галицький р-н – на 630,7 т (із 0 т в 2019 р. до 630,7 т в 2020 р.), яке в 2020 р. скинуло всі стоки недостатньо очищеними внаслідок перевищення ГДС по показнику «сульфати».

По таніну – зменшено скид на 56,28%  (на 343,9 кг –  із 611 кг  в  2019 р. до    267,1 кг  в 2020 р.), в основному, за рахунок:

  • ТОВ «Світ шкіри» м. Болехів – зменшено на 94 кг (із   312 кг в 2019 р. до 218 кг в 2020 р.) у зв’язку із зменшенням обсягів скиду зворотних (стічних) вод  із 0,043 млн.м3 в  минулому році до 0,032 млн.м3 у звітному році внаслідок тимчасового призупинення виробництва;
  • ПАТ «Шкіряник» м. Болехів – зменшено скид на 249,9 кг (із 299 кг в 2019 р. до 49,1 кг в 2020 р.) у зв’язку із тимчасовою зупинкою виробництва в 2020 р.

По фенолах –  збільшено скид на 26,2 кг (із 0,000 кг в 2019 р. до 26,2 кг в      2020 р.) за рахунок КП «Івано-Франківськводоекотехпром»,  яке в 2020 р. прийняло  на очистку більше фільтрату зі сміттєзвалища.

По ХСК – збільшено скид на 21,98% (на 375,6 т – із 1709 т  в 2019 р. до 2084,6 т в 2020 р.), в основному за рахунок  КП «Івано-Франківськводоекотех-пром» – на 354,5 т (із 716 т в 2019 р.  до 1070,5  т в 2020 р.) яке в 2020 р. прийняло  на очистку більше фільтрату зі сміттєзвалища.

По міді – зменшено скид на 24,72%  (на 22 кг –  із  89 кг  в  2019 р.  до    67 кг  в 2020 р.), в основному, за рахунок КП «Івано-Франківськ-водоекотехпром», яке в 2020 р. прийняло  на очистку більше фільтрату зі сміттєзвалища. Оскільки мідь не є характерним показником для даних стоків, завдяки фільтрату відбулося розведення даного показника в загальному обсязі скидів.

Обсяг скиду зворотних вод (забруднених і нормативно очищених,

по яких вираховувався обсяг забруднень) в поверхневі водні об’єкти та

обсяг забруднюючих речовин в складі зворотних ВОД

за 2019 і 2020 роки

Назви  забруднюючих речовин  в складі скинутих

зворотних вод

Одиниці

виміру

Об’єм зворотних вод    без нормативно-чистих без очистки  та забруднюючих речовин   в  складі  зворотних  вод
2019 р. 2020 р.
 

Скид зворотних вод

 

млн.м3

52,49 53,83
 

Азот амонійний

т 49 51,1
 

БСК 5

-”- 297 299,6
 

Завислі речовини

-”- 516 540,6
 

Нітрати

-”- 1400 1385
 

Нітрити

-”- 9 7,6
 

Сульфати

-”- 3818 4953,9
 

Сухий залишок

-”- 32790 33155,7
 

Хлориди

-”- 10350 10924,7
 

ХСК

-”- 1709 2084,6
 

Залізо

кг 5681 6021,2
 

Кальцій

-”- 157300 137593
 

Магній

-”- 20410 18439
 

Марганець

-”- 77 71
 

Мідь

-”- 89 67
 

Нафтопродукти

-”- 1216 1293,7
 

СПАР

-”- 2817 2352,1
 

Танін

-”- 611 267,1
 

Феноли

-”- 0,0 26,2
 

Формальдегіди

-”- 1090 1176,9
 

Фосфати

-”- 136400 139758
 

Хром загальний

-”- 30 26,3
 

Цинк

-”- 404 379
 

Ртуть

-”- 0,1

В 2020 р. інструментальним обліком забезпечено забір води в обсязі 44,30 млн.м3 або 55,35% від загального забору води з усіх джерел (у 2019 р. відповідно 55,08 млн.м3 або 57,97% від загального забору води). Повністю відсутні водомірні прилади на водозаборах таких підприємств, як:             ТОВ «Спеценергобуд» м. Бурштин Галицького р-ну, обласний дитячий санаторій «Ясень» с. Ясень Рожнятівського р-ну.

Обсяг стічних вод, що враховувались водомірними приладами, в  2020 році становить 49,27 млн.м3 або 82,87% від загального обсягу відведених стоків у поверхневі водні об’єкти (в 2019 р. відповідно 53,33 млн.м3 або 87,31%). Відсутні водомірні прилади на випусках зворотних вод таких підприємств, як: ДТЕК Бурштинська ТЕС АТ «ДТЕК Західенерго»      м. Бурштин,   ДП  «Калуська ТЕЦ-Нова» м. Калуш, ТОВ «Світ шкіри»           м. Болехів, ДП «М’ясопереробний комплекс «Росана» м. Рогатин, ТОВ «Свиспан Лімітед» Надвірнянська філія м. Надвірна  та інших.