Використання водних ресурсів

Версія для друку Версія для друку

За даними звітності за формою № 2ТП-водгосп (річна) по області в 2019 році було забрано із поверхневих водних  об’єктів і  підземних  джерел 95,02 млн.м3 свіжої води, що на 1,48 млн.м3 менше порівняно з 2018 роком.

Область Забрано води із природних водних об’єктів /млн.м3/
 

Всього

 

в тому числі :
поверхневі підземні
2018 р 2019 р +,- 2018 р 2019 р +,- 2018 р 2019 р +,-
Ів-Франківська  в т.ч.

промисловість

сільське г-во

житл-ком.г. і побут. обсл-ня

 

96,50

 

54,85

8,378

 

32,89

95,02

 

51,43

9,01

 

34,24

-1,48

 

-3,42

+0,632

 

+1,35

90,62

 

54,26

7,479

 

28,88

89,09

 

50,89

8,027

 

30,17

-1,53

 

-3,37

+0,548

 

+1,29

5,880

 

0,595

0,899

 

4,010

5,930

 

0,543

0,980

 

4,073

+0,050

 

-0,052

+0,081

 

+0,063

По промисловості обсяги забору свіжої води в  2019 р. зменшилися на 3,42 млн.м3,  а по  сільському господарству та житлово-комунальному господарству і побутовому обслуговуванню обсяги забору свіжої води в  2019 р. збільшилися відповідно на 0,632 млн.м3  та  1,35 млн.м3.

На зміну обсягів забору свіжої води по промисловості вплинуло, головним чином, зменшення використання води теплоелектростанціями (на 3,34 млн.м3), а саме ДТЕК Бурштинська ТЕС м. Бурштин АТ «ДТЕК Західенерго» (із 33,85 млн.м3 в 2018 р. до 30,51 млн.м3 в 2019 р.) в зв’язку із зменшенням в 2019 р. виробітку електроенергії.

На зміну обсягів забору свіжої води по житлово-комунальному господарству і побутовому обслуговуванню населення вплинуло, в основному, збільшення забору води КП «Водотеплосервіс» м. Калуш  (із 5,127 млн.м3 в 2018 р. до 6,56  млн.м3 в 2019 р.).

Все ще значна кількість свіжої води, забраної із природних джерел (на 0,31 млн.м3 більше в порівнянні з минулим роком), була втрачена при її транспортуванні до водокористувачів в результаті фільтрації,  протічок, аварій в системах подачі води від місця забору до місця використання. За 2019 р. по області обсяг втрат води при транспортуванні становив 11,97 млн.м3 або 12,6% від загального обсягу забраної води з водних  об’єктів. За минулий 2018 рік обсяг втрат води при транспортуванні становив 12,48 млн.м3 або 12,93% від загального обсягу забраної води з водних об’єктів. Найбільші втрати води при транспортуванні (10,24 млн.м3 або 85,55% від загальних втрат по області) допустили водокористувачі галузі житлово-комунального господарства.

За даними звітності про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) в 2019 р. в області було використано 81,51 млн.м3 води, в т.ч. 4,851 млн.м3 з підземних джерел. В 2018 р. було використано відповідно 82,53 млн.м3 і 4,686 млн.м3 води. На зміну обсягів використання води по області вплинуло зменшення в 2019 р. в порівнянні з 2018 р. використання води промисловими підприємствами (на 3,47 млн.м3) і збільшення використання води підприємствами сільського господарства (на 0,484 млн.м3) та житлово-комунального господарства та побутового обслуговування (на 2,01 млн.м3).

В 2019 р. зменшився обсяг скиду зворотних вод в поверхневі водні об’єкти області (на 1,38 млн.м3 в порівнянні з минулим роком) і становив  61,08 млн.м3.

 

 

 

Область

 

 

 

 

Скинуто зворотних вод у поверхневі водні б’єкти,млн.м3

 

Всього в  тому  числі:
без очистки недостатньо очищених нормативно чистих (без очистки) норм. очищен.  на очисних спорудах
2018р 2019р 2018р 2019р 2018р 2019р 2018р 2019р 2018р 2019р
 

Івано-Франківська

 

62,46 61,08 0,012 0,007 0,548 0,596 9,50 8,587 52,40 51,89

Зменшення обсягів скиду «забруднених без очистки»  зворотних (стічних) вод  в поверхневі водні об’єкти  на 33,61% (на 0,005 млн.м3 – із 0,012 млн.м3 в 2018 р. до 0,007 млн.м3 в 2019 р.) відбулося, в основному,    за рахунок:

  • Ворохтянської навчальної спортивної бази «Заросляк» с-ще Ворохта Яремчанської міськради (260281), на якій внаслідок введення в дію нових очисних споруд в 2019 році всі стоки були скинуті нормативно очищеними проти 0,003 млн.м3 зворотних стічних вод без очистки в 2018 році;
  • ДУ «Долинський виправний центр № 118» с. Тростянець Долинського р-ну (260467), яка в 2019 р. не здійснювала скиду стоків, тоді як в 2018 р. скинула 0,002 млн.м3 зворотних (стічних) вод без очистки.

Збільшення обсягів скиду «недостатньо-очищених» зворотних (стічних) вод  в поверхневі водні об’єкти  на 8,76%  (на 0,048 млн.м3 – із 0,548 млн.м3 до 0,596 млн.м3) відбулося, в основному, за рахунок підприємств нафтовидобувної промисловості – на 0,036 млн.м3 (ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» м. Долина в 2018 р. скинуло 0,003 млн.м3 недостатньо очищених стоків, а в 2019 р. – 0,039 млн.м3) та підприємств житлово-комунального господарства та побутового обслуговування – на 0,008 млн.м3.

Зменшення обсягів скиду «нормативно чистих (без очистки)» стоків на на 9,61% (на 0,913 млн.м3) відбулося, головним чином, за рахунок промислових підприємств (на 0,216 млн.м3), а також сільськогосподарських підприємств   (на 0,67 млн.м3).

Зменшення скиду «нормативно очищених на очисних спорудах» стоків на на 0,97% (на 0,51 млн.м3) відбулося, в основному, за рахунок підприємств житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення (зменшено на  1,04 млн.м3) та промисловості (збільшено на  0,53 млн.м3).

В 2019 р. в Івано–Франківській області відбулись наступні зміни по кількості скидів забруднюючих речовин в поверхневі водні об’єкти в порівнянні з  2018 р.

По нітритах – збільшено скид на 21,4%  (на 0,002 тис.т –  із 0,007 тис.т  в   2018 р. до 0,009 тис.т в 2019 р.), в основному, на КП «Івано-Франківськ-водоекотехпром» м. Івано-Франківськ (260563) – на 0,002 тис.т (із 0,002 тис.т в 2018 р. до 0,004 тис.т в 2019 р.), яке в 2019 р. прийняло  на очистку більше фільтрату зі сміттєзвалища (32,4 тис.м3 проти 23,5 тис.м3 в 2018 р.). Збільшення майже на 40% неконтрольованих, особливо забруднених стоків порушує біологічну очистку. Процес нітрифікації не проходить до нітратів, збільшується вміст нітритів.

По таніну – зменшено скид на 21,62%  (на 0,169 т –  із 0,780 т  в  2018 р. до    0,611 т  в 2019 р.), в основному, за рахунок:

  • ТОВ «Світ шкіри» м. Болехів (260619) – збільшено скид на 0,045 т (із   0,267 т в 2018 р. до 0,312 т в 2019 р.) у зв’язку з вдосконаленням технологій виробництва шкіри, внаслідок чого виникла потреба в збільшенні дубильних речовин  в процесі обробки  шкіри і, відповідно, зросла їх кількість в зворотних (стічних) водах;
  • ПАТ «Шкіряник» м. Болехів (260063) – зменшено скид на 0,213 т (із 0,512 т в 2018 р. до 0,299 т в 2019 р.) у зв’язку з проведенням у 2019 році згідно наказів по ПрАТ «Шкіряник» тимчасових зупинок виробництва, що привело до зниження у звітному році кількості забраної води з річки Гериня на 0,017 млн.м3/рік у порівнянні з 2018 р.

По фенолах –  зменшено скид на 0,010 т (із 0,010 т в 2018 р. до 0,000 т в 2019 р.) за рахунок КП «Івано-Франківськводоекотехпром» (260563), яке зменшило скид фенолів із 0,010 т в 2018 р. до 0,000 т в 2019 р.  Незначний вміст фенолів в стоках 2018 р.  (0,010 т) не виявлено в 2019 р. Це дуже малий показник по концентрації і якщо не було разових збільшених скидів, технічно виявити не дозволяють використані методики.

По хрому загальному – зменшено скид на 53% (на 0,33 т – із 0,063 т  в 2018 р. до 0,030 т в 2019 р.), в основному на  КП «Івано-Франківськводоекотех-пром» (260563) – на 0,035 т (із 0,049 т в 2018 р.  до 0,014  т в 2019 р.).  Незначний вміст хрому  не виявлено в стоках  2019 р. Це дуже малий показник по концентрації і якщо не було разових збільшених скидів, технічно виявити не дозволяють використані методики.

По ртуті – даний показник забруднення виявлено в зворотних (стічних) водах підприємця Тустанівського Т.О. с. Поляниця Яремчанської м.р. (261058), який в  2019 р. вперше взятий на облік.

Обсяг скиду зворотних вод (забруднених і нормативно очищених, по яких вираховувався обсяг забруднень) в поверхневі водні об’єкти та обсяг забруднюючих речовин в складі зворотних ВОД за 2018 і 2019 роки

 

Назви  забруднюючих речовин  в складі скинутих

зворотних вод

Одиниці

виміру

Об’єм зворотних вод    без нормативно-чистих без очистки  та забруднюючих речовин   в  складі  зворотних  вод
2018 р. 2019 р.
 

Скид зворотних вод

 

млн.м3

52,96 52,49
 

Азот амонійний

тис. т 0,042 0,049
 

БСК 5

-”- 0,290 0,297
 

Завислі речовини

-”- 0,482 0,516
 

Нітрати

-”- 1,417 1,400
 

Нітрити

-”- 0,007 0,009
 

Сульфати

-”- 3,882 3,818
 

Сухий залишок

-”- 32,26 32,79
 

Хлориди

-”- 10,39 10,35
 

ХСК

-”- 1,771 1,709
 

Залізо

т 6,051 5,681
 

Кальцій

-”- 154,2 157,3
 

Магній

-”- 20,00 20,41
 

Марганець

-”- 0,076 0,077
 

Мідь

-”- 0,100 0,089
 

Нафтопродукти

-”- 1,372 1,216
 

СПАР

-”- 3,005 2,817
 

Танін

-”- 0,780 0,611
 

Феноли

-”- 0,010 0,000
 

Формальдегіди

-”- 1,137 1,090
 

Фосфати

-”- 136,8 136,4
 

Хром загальний

-”- 0,063 0,030
 

Цинк

-”- 0,429 0,404
 

Ртуть

кг 0,100

В 2019 р. інструментальним обліком забезпечено забір води в обсязі 55,08 млн.м3 або 57,97% від загального забору води з усіх джерел (у 2018 р. відповідно 55,46 млн.м3 або 57,47% від загального забору води). Повністю відсутні водомірні прилади на водозаборах таких підприємств, як: ТОВ «Спеценергобуд» м. Бурштин Галицького р-ну, обласний дитячий санаторій «Ясень» с. Ясень Рожнятівського р-ну.

Обсяг стічних вод, що враховувались водомірними приладами, в  2019 році становить 53,33 млн.м3 або 87,31% від загального обсягу відведених стоків у поверхневі водні об’єкти (в 2018 р. відповідно 53,48 млн.м3 або 85,62%). Відсутні водомірні прилади на випусках зворотних вод таких підприємств, як: ДТЕК Бурштинська ТЕС АТ «ДТЕК Західенерго»  м. Бурштин,   ТОВ «Світ шкіри»  м. Болехів, ДП  «Калуська ТЕЦ-Нова» м. Калуш, ДП «М’ясопереробний комплекс «Росана» м. Рогатин, ТОВ «Свиспан Лімітед» Надвірнянська філія м. Надвірна  та інших.