Лабораторія моніторингу вод Західного регіону

Версія для друку Версія для друку

Для впровадження європейських принципів ведення моніторингу в Дністровському БУВР створена сучасна лабораторія моніторингу вод Західного регіону, яка проводить спостереження за станом масивів поверхневих вод, керуючись Водною Рамковою Директивою ЕС.

Моніторинг поверхневих вод проводиться відповідно до наказу Держводагентства України № 587 від 24.06.2020, яким затверджено перелік пунктів моніторингу у частині проведення Держводагентством вимірювань вмісту забруднюючих речовин для визначення екологічного та хімічного стану масивів поверхневих вод.

Метою моніторингу поверхневих вод є досягнення «доброго екологічного стану» та «доброго хімічного стану» масивів поверхневих вод, що досягається в три етапи:

– встановлення загальної характеристики поверхневих вод;

– встановлення основних антропогенних впливів на річковий басейн;

– розробка заходів по досягненню «доброго екологічного стану» та «доброго хімічного стану» масивів поверхневих вод.

У сферу компетенції лабораторії Дністровського БУВР входить:

– визначення пріоритетних забруднюючих речовин для встановлення хімічного стану масивів поверхневих вод: пестицидів, які використовуються в сільському господарстві для боротьби із шкідниками, поліароматичних вуглеводнів, які використовуються у синтезі барвників та лікарських речовин, летких органічних сполук, що використовуються у фармакології та при виготовленні пестицидів і барвників;

– визначення хімічних та фізико-хімічних показників якості води, наприклад показників кисневого режиму – вміст розчиненого у воді кисню, хімічне та біохімічне споживання кисню та ін.;

– визначення специфічних для басейну Дністра синтетичних та несинтетичних забруднюючих речовин, встановлених скринінгом.

Для встановлення хімічного стану масивів поверхневих вод наказом Мінприроди від 06.02.2017 № 45 затверджений Перелік пріоритетних забруднюючих речовин, який включає 45 токсичних органічних і неорганічних речовин.

Визначення хімічних та фізико-хімічних показників якості води регламентується Постановою Кабінету Міністрів України № 758 від 19.09.2018 і включає 23 показники.

В рамках проєкту ГЕФ проведено скринінг специфічних для басейну забруднюючих речовин, яким встановлено, що характерними для басейну Дністра є 18 речовин, з них 5 речовин – пестициди, 5 – фармацевтичні препарати та 8 – метали.

Окрім цих речовин в басейні Дністра виявлено наявність стимуляторів та наркотичних речовин – кофеїну, ефедрину.

З переліку специфічних для басейну Дністра показників – 10 вже визначаються. Для визначення решти показників ведуться підготовчі роботи – впровадження методик дослідження фармацевтичних препаратів, закупка стандартних зразків.

Для проведення моніторингу лабораторія оснащена сучасними аналітичними приладами.

Для виявлення пріоритетних забруднюючих речовин придбано:

 • газовий хроматограф-мас-спектрометр, на якому проводиться визначення токсичних органічних речовин.

 • атомно-емісійний спектрометр з індуктивно-зв’язаною плазмою для визначення важких металів.

Для підготовки проб до хроматографічних досліджень придбано додаткове обладнання – роторний випарник,

випарник розчинника в струмі азоту

та систему для очищення води

Для визначення хімічних і фізико-хімічних показників, зокрема питомої електропровідності та азоту загального, закуплено:

 • спектрофотометр;
 • кондуктометр;
 • систему підготовки проби для визначення органічного азоту за методом К’єльдаля.Лабораторія проводить дослідження в басейнах річок Дністер, Вісла та Дунай.У 2019 році щомісяця в лабораторію Дністровського БУВР, відповідно до узгодженого графіку, надходили для досліджень 64 проби води.

  У 2020 році кількість пунктів моніторингу збільшилася у два рази. У програму досліджень включені масиви поверхневих вод, які перебувають під ризиком на основі антропогенних впливів на якісний та кількісний стан вод У лабораторію Дністровського БУВР щомісяця доставляють 131 пробу.

  Для проведення якісних досліджень фахівці лабораторії пройшли навчання, організоване експертами проекту «Водна ініціатива Європейського союзу плюс» в центрі підвищення кваліфікації, брали участь у тренінгах в Австрії та Польщі.

  В басейні Дністра із 1154 масивів поверхневих вод дослідженнями охоплено 45 масивів, що становить 3,9 % від загальної кількості. На 43 масивах поверхневих вод виявлено, як мінімум один раз, присутність 19 забруднюючих речовин:

  • флуорантен, нафталін, нонилфеноли (4-нонилфенол), бензо(b)флуорантен, бензо(k)флуорантен – поліароматичні вуглеводні, які використовуються у синтезі барвників та лікарських речовин;
  • трихлорметан, тетрахлорметан – леткі органічні сполуки, що використовуються у фармакології та при виготовленні пестицидів і барвників.
  • кадмій, ртуть, нікель, мідь, цинк, хром і миш’як – важкі метали.

  У жодному із досліджуваних масивів не виявлено перевищення максимально допустимих екологічних нормативів якості (ЕНЯмах).

  На території Івано-Франківської області встановлено 15 пунктів моніторингу в басейні Дністра та 5 пунктів моніторингу в басейні річки Прут.

  Стан поверхневих вод на території Івано-Франківської області, в основному, задовільний. Бистриця Надвірнянська і надалі залишається найчистішою річкою басейну Дністра. Висновок про екологічний та хімічний стан масивів поверхневих вод області буде зроблено після узагальнення річних досліджень.

  В нашій області є і проблемні річки. Так, в р.Саджава, р.Сівка, р.Луква та в р.Прут виявлені пестициди та інсектициди – флуорантен і нафталін. В р.Дуба в смт.Рожнятів знайдено залишкові концентрації ДДТ. Вміст цих речовин не перевищує гранично-допустимі норми. Крім того, знайдено важкі метали в р.Саджава – ртуть, хром та цинк, в р. Ворона в смт. Тисмениця – хром.

  Всю інформацію про стан рік області зокрема та України в цілому можна знайти на сайті Держводагентства України, зайшовши за посиланням «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України». Пошуковцеві відкривається карта України з відповідним відображенням стану поверхневих вод. Колір позначки пункту моніторингу відповідає класу екологічного стану масиву, встановленого за результатами проведених лабораторних досліджень, який можна охарактеризувати як Відмінний (синій колір позначки), Добрий (зелений), Задовільний (жовтий), Поганий (оранжевий) та Дуже поганий (червоний колір). Крім того, вибравши пункт моніторингу у програмі можна побачити показники якості стану водного масиву у цьому створі спостережень. База даних Програми постійно оновлюється, враховуючи наступні результати спостережень.

  Лабораторія Дністровського БУВР виконує договірні роботи по визначенню показників якості води для підприємств-водокористувачів, ставкових рибоводних господарств та жителів області.

  Для організацій, підприємств, землевласників, фермерських господарств, зацікавлених у веденні органічного сільського господарства та отриманні екологічно чистої продукції, підвищення врожайності сільськогосподарських культур, в економії коштів на використанні добрив, лабораторія моніторингу вод та ґрунтів Дністровського басейнового управління водних ресурсів виконує агрохімічне дослідження ґрунту з метою визначення його складу та фізико-хімічних властивостей. Визначаються валовий вміст елементів та вміст рухомих сполук.

   Перелік показників

  Агрохімічні показники
  рН-сольове, од.рН

  гідролітична кислотність, ммоль/100г ґрунту

  сума поглинутих основ, ммоль/100г ґрунту

  органічна речовина, %

   

   

  Елементи живлення, мг/кг ґрунту
  азот амонійний

  азот нітратний

  фосфору рухомі сполуки

  калію обмінні сполуки

   

  Мікроелементи, мг/кг ґрунту
  молібден

  марганець

  кобальт

  мідь

  алюміній

  бор

  залізо

  цинк

  хром

   

  Забруднення важкими металами, мг/кг ґрунту
  кадмій, свинець, ртуть

   

   

  Фізичні показники
  гранулометричний склад ґрунту

  об’ємна вага, г/см3

  щільність часток ґрунту, г/см3