Використання водних ресурсів

Версія для друку Версія для друку

За даними звітності за формою № 2ТП-водгосп (річна) по області в 2018 році було забрано із поверхневих водних  об’єктів і  підземних  джерел 96,50 млн.м3 свіжої води, що на 7,65 млн.м3 більше порівняно з 2017 роком.

Область Забрано води із природних водних об’єктів /млн.м3/
 

Всього

 

в тому числі :
поверхневі підземні
2017 р 2018 р +,- 2017 р 2018 р +,- 2017 р 2018 р +,-
Ів-Франківська  в т.ч.

промисловість

сільське г-во

житл-ком.г. і побут. обсл-ня

 

88,85

 

46,53

8,55

 

33,34

96,50

 

54,85

8,38

 

32,89

+7,65

 

+8,32

-0,17

 

-0,45

82,80

 

46,10

7,65

 

29,04

90,62

 

54,26

7,48

 

28,88

+7,82

 

+8,16

-0,17

 

-0,16

6,05

 

0,43

0,90

 

4,30

5,88

 

0,59

0,90

 

4,01

-0,17

 

+0,16

 

-0,29

По промисловості обсяги забору свіжої води в  2018 р. збільшилися на 8,32 млн.м3,  а по  сільському господарству та житлово-комунальному господарству і побутовому обслуговуванню обсяги забору свіжої води в  2018 р. зменшилися відповідно на 1,17 млн.м3  та  0,45 млн.м3.

На зміну обсягів забору свіжої води по промисловості вплинуло, головним чином, збільшення використання води підприємствами нафтохімічної промисловості (на 4,67 млн.м3) та галузі теплоелектростанції (на 3,41 млн.м3), а саме:

– ТОВ «Карпатнафтохім» с. Мостище Калуського р-ну (із 12,44 млн.м3 в 2017 р. до 17,15 млн.м3 в 2018 р.) внаслідок того, що після довготривалого простою пуск основних виробництв на підприємстві відбувся з червня     2017 р., а в 2018 р. підприємство працювало на повну потужність;

– ДТЕК Бурштинська ТЕС м. Бурштин (із 30,44 млн.м3 в 2017 р. до 33,85 млн.м3 в 2018 р.) в зв’язку із збільшенням в 2018 р. виробітку електроенергії на 972590 тис.кВт.год. (із  8 795 812 тис.кВт.год. в 2017 р. до 9 768 402  тис.кВт.год. в 2018 р.).

На зміну обсягів забору свіжої води по житлово-комунальному господарству і побутовому обслуговуванню населення вплинуло, в основному, зменшення забору води такими комунальними господарствами, як: КП  «Житловик» м. Бурштин (із 1,023 млн.м3 в 2017 р. до 0,911 млн.м3 в 2018 р.) та КП «Водотеплосервіс» м. Калуш  (із 5,389 млн.м3 в 2017 р. до 5,127  млн.м3 в 2018 р.).

Все ще значна кількість свіжої води, забраної із природних джерел (на 0,31 млн.м3 більше в порівнянні з минулим роком), була втрачена при її транспортуванні до водокористувачів в результаті фільтрації,  протічок, аварій в системах подачі води від місця забору до місця використання. За 2018 р. по області обсяг втрат води при транспортуванні становив             12,48 млн.м3 або 12,93% від загального обсягу забраної води з водних  об’єктів. За минулий 2017 рік обсяг втрат води при транспортуванні становив 12,17 млн.м3 або 13,7% від загального обсягу забраної води з водних об’єктів. Найбільші втрати води при транспортуванні (10,72 млн.м3 або 85,9% від загальних втрат по області) допустили водокористувачі галузі житлово-комунального господарства, а саме: МКП «Косівміськводосервіс» м. Косів – 0,032 млн.м3 (64,0% від забору води), КП «Водотеплосервіс» м. Калуш – 3,023 млн.м3 (58,9%), КП «Коломияводоканал» м. Коломия – 0,941 млн.м3 (32,76%), КП «Івано-Франківськводоекотехпром» м. Івано-Франківськ –5,534 млн.м3 (29,99%), КП «Тлумачводоканал» с. Гончарівка Тлумацького району – 0,043 млн.м3 (29,86%),Долинське ВУВКГ м. Долина – 0,484 млн.м3 (26,42%), КП «Житловик» м. Бурштин – 0,234 млн.м3 (25,69%),  КП «Галичводоканал» м. Галич – 0,038 млн.м3 (25,5%), КП «Надвірнаводоканал» м. Надвірна – 0,143 млн.м3 (23,37%).

За даними звітності про використання води за формою                     2ТП-водгосп (річна) в 2018 р. в області було використано 82,53 млн.м3 води, в т.ч. 4,686 млн.м3 з підземних джерел. В 2017 р. було використано відповідно 75,23 млн.м3 і 5,258 млн.м3 води. Збільшення використання води в 2018 р. в порівнянні з 2017 р. відбулося, в основному, за рахунок підприємств промисловості (на 7,82 млн.м3).

В 2018 р. збільшився обсяг скиду зворотних вод в поверхневі водні об’єкти області (на 2,35 млн.м3 в порівнянні з минулим роком) і становив  62,46 млн.м3.

 

 

 

Область

 

 

 

 

Скинуто зворотних вод у поверхневі водні б’єкти,млн.м3

 

Всього в  тому  числі:
без очистки недостатньо очищених нормативно чистих (без очистки) норм. очищен.  на очисних спорудах
2017р 2018р 2017р 2018р 2017р 2018р 2017р 2018р 2017р 2018р
 

Івано-Франківська

 

60,11 62,46 0,028 0,012 1,075 0,548 8,060 9,50 50,95 52,40

Зменшення обсягів скиду «забруднених без очистки» зворотних (стічних) вод  в поверхневі водні об’єкти  на 57,14%  (на 0,016 млн.м3 –         із 0,028 млн.м3 в 2017 році до 0,012 млн.м3 в 2018 році) в основному відбулося за рахунок зменшення обсягів скиду на підприємствах ТОВ «Полісмоли» с-ще Вигода Долинського р-ну (із 0,015 млн.м3 в 2017 році       до 0,007 млн.м3 в 2018 році) та ДУ Долинський виправний центр № 118              с. Тростянець Долинського р-ну (із 0,009 млн.м3 в 2017 році до 0,002 млн.м3 в 2018 році).

Зменшення обсягів скиду «недостатньо-очищених» зворотних (стічних) вод  в поверхневі водні об’єкти  на 49%  (на 0,527 млн.м3 – із 1,075 млн.м3 до 0,548 млн.м3) в основному відбулося за рахунок покращення роботи очисних споруд і, відповідно, переведення недостатньо очищених стоків до нормативно очищених на таких підприємствах:

– ТОВ «Буковель» с. Паляниця Яремчанської м.р. (260611) – із 0,168 млн.м3 недостатньо очищених стоків в 2017р. до 0,0 млн.м3 недостатньо очищених стоків в 2018 р.;

– Богородчанське ВУВКГ с-ще Богородчани (260004) – із 0,089 млн.м3 в 2017 р. до 0,0млн.м3 в 2018р.;

– КП «Галичводоканал» м. Галич (260020) – із 0,021 млн.м3 в 2017 р. до 0,0 млн.м3 в 2018 р.;

– ЖКГ с. Задністрянське Галицького р-ну (260528) – із 0,023 млн.м3 в 2017 р. до 0,0 млн.м3 в 2018 р.;

– санаторій-профілакторій «Сокіл» Бурштинської ТЕС с. Сокіл Галицького р-ну (260632) – із 0,024 млн.м3 в 2017 р. до 0,0 млн.м3 в 2018 р.;

– ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» м. Долина (260049) – із 0,087 млн.м3 в 2017 р. до 0,003 млн.м3 в 2018 р.;

– КП «ЖЕК» Брошнів-Осадської ОТГ с-ще Брошнів Рожнятівського р-ну (260640) – на 0,062 млн.м3 (із 0,155 млн.м3 недостатньо очищених стоків в 2017 р. до 0,093 млн.м3 недостатньо очищених стоків в 2018 р.).

Збільшення обсягів скиду нормативно чистих (без очистки) стоків      на 1,44 млн.м3 відбулося, головним чином, за рахунок промислових підприємств (на 0,42 млн.м3), а також сільськогосподарських підприємств   (на 0,92 млн.м3).

Збільшення скиду нормативно очищених на очисних спорудах стоків на 1,45 млн.м3 відбулося, в основному, за рахунок підприємств промисловості (на 0,99 млн.м3) і житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення (на 0,47 млн.м3).

В 2018 році згідно поданих звітів за формою № 2 ТП-водгосп (річна)     20 водокористувачів скидали забруднені зворотні води у поверхневі водні об’єкти проти 27 в 2017 році.

Основними забруднювачами поверхневих водних об’єктів по області являються такі підприємства, як: ТОВ «Уніплит» смт. Вигода (0,179 млн.м3 недостатньо очищених стоків); КП «Тлумач-водоканал» с. Гончарівка Тлумацького р-ну (0,099 млн.м3 недостатньо очищених стоків); КП Брошнів-Осадської селищної ради смт. Брошнів (0,093 млн.м3 недостатньо очищених стоків); МКП «Косівміськводосервіс» м. Косів (0,073 млн.м3 недостатньо очищених стоків); Верховинське ВКП с-ще Верховина  (0,022 млн.м3 недостатньо очищених стоків); ДП «Санаторій «Черче» с. Черче Рогатинського р-ну (0,017 млн.м3 недостатньо очищених стоків); ТОВ «Полісмоли» с-ще Вигода Долинського р-ну (0,007 млн.м3 забруднених стоків без очистки); Ворохтянська навчально-спортивна база «Заросляк»  с-ще Ворохта (0,003 млн.м3 стоків без очистки); ДП «Підприємство Долинського ВЦ 118»  с. Тростянець Долинського р-ну (0,002 млн.м3 стоків без очистки).

В 2018 р. в Івано–Франківській області відбулись наступні зміни по кількості скидів забруднюючих речовин в поверхневі водні об’єкти в порівнянні з  2017 р.

Збільшеня скиду по хлоридах на 22,7%  (на 1,925 тис.т –  із 8,465 тис.т  в 2017 р. до 10,39 тис.т в 2018 р.) відбулося, в основному, за рахунок ТОВ «Карпатнафтохім» с. Мостище Калуського р-ну. З збільшення обсягів вмісту хлоридів в зворотних водах даного підприємства на 1,865 тис.т (із 5,676 тис.т в 2017 р. до 7,541 тис.т в 2018 р.) пов’язане з тим, що в його каналізаційні мережі поступали стічні води з більшими концентраціями забруднюючих речовин від власних виробництв і сторонніх організацій, але після виходу з очисних споруд перевищення ГДС не було.

Збільшення скиду по ХСК на 39,0%  (на 0,497 тис.т –  із 1,274 тис.т  в   2017 р. до 1,771 тис.т в 2018 р.) відбулося, в основному, на:

–    КП «Івано-Франківськводоекотехпром» м. Івано-Франківськ  (на 0,377 тис.т  – із 0,489 тис.т в 2017 р. до 0,866 тисют в 2018 р.), яке в 2018 році прийняло  на очистку більше фільтрату з полігону твердих побутових відходів міста, що привело до збільшення обсягів скиду забруднюючих речовин;

  • ТОВ «Карпатнафтохім» с. Мостище Калуського р-ну, де обсяг скиду ХСК збільшено на 0,125 тис.т (із 0,345 тис.т в 2017 р. до 0,470 тис.т в 2018 р.) внаслідок того, що в його каналізаційні мережі поступали стічні води з більшими концентраціями забруднюючих речовин від власних виробництв і сторонніх організацій, але після виходу з очисних споруд перевищення ГДС не було.

По залізу збільшено скид на 28,1%  (на 1,326 т –  із 4,725 т  в  2017 р. до 6,051 т  в 2018 р.), в основному, на КП «Івано-Франківськводоекотех-пром» (на 1,329 т – із 4,605 т в 2017 р. до 5,934 т в 2018 р.) яке в 2018 році прийняло  на очистку більше фільтрату з полігону твердих побутових відходів міста , що привело до збільшення обсягів скиду забруднюючих речовин.

Зменшення скиду по міді на 22,42%  (на 0,029 т –  із 0,129 т  в   2017 р. до 0,100 т в 2018 р.) відбулося за рахунок КП «Івано-Франківськводоеко-техпром»  (на 0,029 т – із 0,129 т в 2017 р. до 0,100 т в 2018 р.), що пояснюється ліквідацією заводу ПАТ «Індуктор», який використовував мідь у своєму виробництві.

По таніну  збільшився скид на 23,4%  (на 0,148 т –  із 0,632 т  в  2017 р. до    0,780 т  в 2018 р.), в основному, за рахунок ПАТ «Шкіряник»              м. Болехів ( на 0,086 т – із 0,426 т в 2017 р. до 0,512 т в 2018 р.)  та ТОВ «Світ шкіри»  м. Болехів (на 0,061 т – із 0,206 т в 2017 р. до 0,267 т в 2018 р.)  внаслідок збільшення об’ємів виробництва на даних підприємствах і, відповідно, збільшення скидів зворотних вод.

Збільшення скиду по фенолах на 0,007 т (із 0,003 т в 2017р. до 0,010 т в 2018р.) відбулось за рахунок КП «Івано-Франківськводоекотехпром». Дане підприємство збільшило скид фенолів із 0,003 т в 2017 р. до 0,010 т в 2018 р. внаслідок того, що в 2018 р. прийняло  на очистку більше фільтрату з полігону твердих побутових відходів міста, що привело до збільшення обсягів скиду забруднюючих речовин.

По формальдегідах  збільшено скид на 30,8% ( на 0,268 т – із 0,869 т  в 2017 р. до 1,137 т  в 2018 р.), в основному, на:

– ТОВ «Карпатнафтохім» с. Мостище Калуського р-ну, де збільшення обсягів вмісту формальдегідів в зворотних водах даного підприємства на 0,229 т (із 0,186 т в 2017 р. до 0,415 т в 2018 р.) пов’язане з тим, що в його каналізаційні мережі поступали стічні води з більшими концентраціями забруднюючих речовин від власних виробництв і сторонніх організацій, в тому числі формальдегід від ТОВ «Карпатсмоли» м. Калуш, але після виходу з очисних споруд перевищення ГДС не було;

– КП «Івано-Франківськводоекотехпром», де збільшення обсягів вмісту формальдегідів в зворотних водах даного підприємства (на 0,039 т – із 0,663 т в 2017 р. до 0,702 т в 2018 р.) пов’язане з тим, що підприємство в 2018 р. прийняло  на очистку більше фільтрату з полігону твердих побутових відходів міста, що привело до збільшення обсягів скиду забруднюючих речовин.

По хрому загальному  збільшено скид  на 25,3% (на 0,012 т –  із 0,051 т  в 2017 р. до 0,063 т в 2018 р.), в основному, за рахунок наступних підприємств:

–  КП «Івано-Франківськводоекотехпром» (на 0,009 т – із  0,040 т  в  2017 р.  до 0,049 т  в 2018 р.) внаслідок  збільшення скиду на очисні споруди  кількості фільтрату зі сміттєзвалища  та стоків від приватних перевізників;

–  ТОВ «Світ шкіри» м. Болехів (на 0,003 т – із 0,011  т  в 2017 р.  до  0,014 т в 2018 р.) внаслідок збільшення об’ємів виробництва і збільшення обсягів скидів зворотних вод на 0,008 млн.м3 (із 0,028 млн.м3 в 2017 р. до 0,036 млн.м3 в 2018 р.).

Обсяг скиду зворотних вод (забруднених і нормативно очищених,  по яких вираховувався обсяг забруднень) в поверхневі водні об’єкти та  обсяг забруднюючих речовин в складі зворотних ВОД за 2017 і 2018 роки

 

Назви  забруднюючих речовин  в складі скинутих

зворотних вод

Одиниці

виміру

Об’єм зворотних вод    без нормативно-чистих без очистки  та забруднюючих речовин   в  складі  зворотних  вод
2017 р. 2018 р.
 

Скид зворотних вод

 

млн.м3

52,05 52,96
 

Азот амонійний

тис. т 0,043 0,042
 

БСК 5

-”- 0,296 0,290
 

Завислі речовини

-”- 0,490 0,482
 

Нітрати

-”- 1,545 1,417
 

Нітрити

-”- 0,007 0,007
 

Сульфати

-”- 3,726 3,882
 

Сухий залишок

-”- 29,73 32,26
 

Хлориди

-”- 8,465 10,39
 

ХСК

-”- 1,274 1,771
 

Залізо

т 4,725 6,051
 

Кальцій

-”-  

171,9

154,2
 

Магній

-”- 23,41 20,00
 

Марганець

-”- 0,083 0,076
 

Мідь

-”- 0,129 0,100
 

Нафтопродукти

-”- 1,529 1,372
 

СПАР

-”- 2,865 3,005
 

Танін

-”- 0,632 0,780
 

Феноли

-”- 0,003 0,010
 

Формальдегіди

-”- 0,869 1,137
 

Фосфати

-”- 138,3 136,8
 

Хром загальний

-”- 0,051 0,063
 

Цинк

-”- 0,430 0,429

В 2018 р. інструментальним обліком забезпечено забір води в обсязі 55,46 млн.м3 або 57,47% від загального забору води з усіх джерел (у 2017 році відповідно 50,91 млн.м3 або 57,3% від загального забору води). Повністю відсутні водомірні прилади на водозаборах таких підприємств, як:             ТОВ «Спеценергобуд» м. Бурштин Галицького р-ну, обласний дитячий санаторій «Ясень» с. Ясень Рожнятівського р-ну.

Обсяг стічних вод, що враховувались водомірними приладами, в  2018 році становить 53,48 млн.м3 або 85,62% від загального обсягу відведених стоків у поверхневі водні об’єкти (в 2017 р. відповідно 52,44 млн.м3 або 87,2%). Відсутні водомірні прилади на випусках зворотних вод таких підприємств, як: ДТЕК Бурштинська ТЕС м. Бурштин, Долинське ВУВКГ  м. Долина,  КП «Житловик»  м. Бурштин,   Виробнича філія «Калуська ТЕЦ-Нова» м. Калуш, ТОВ «Свиспан Лімітед» Надвірнянська філія м. Надвірна, ТОВ «Світ шкіри»  м. Болехів, ДП «М’ясопереробний комплекс «Росана» м. Рогатин та інших.